Czas czytania: około min.

Dalszy ciąg kryzysu migracyjnego w polskiej polityce

14.10.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją podaną na stronie Kancelarii Premiera “UE zwróci Polsce po 10 tys. euro na każdego uchodźcę przyjętego z Bliskiego Wschodu i 6 tys. euro na uchodźcę przebywającego w obozach na terenie UE – w Grecji i na terenie Włoch.”

Potwierdzają to informacje na stronie KE. Jak widać, jest to zapewnienie o zwrocie konkretnej kwoty, a nie wszystkich wydatków, które poniesie nasz budżet na utrzymanie uchodźców.

Nie sposób oszacować, ile w rzeczywistości będzie nas kosztował jeden uchodźca i w związku z tym, czy te środki wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.