Strona główna Wypowiedzi Dochody budżetu państwa po 6 latach rządu PiS – jak się zmieniały?

Dochody budżetu państwa po 6 latach rządu PiS – jak się zmieniały?

Dochody budżetu państwa po 6 latach rządu PiS – jak się zmieniały?

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Dzisiaj, mówię o roku ‘21, dochody państwa są większe o 205,7 mld, mówię o dochodach budżetowych, niż w roku 2015. A dochody całej sfery finansów publicznych o 406 mld. (…) To w pierwszym wypadku wzrost o 70 proc., w drugim (…) nieco mniejszy, ale też ok. 60 proc.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Markach, 04.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Markach, 04.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według sprawozdań z wykonania budżetowego, w 2015 roku dochody budżetu państwa wyniosły 289,1 mld zł. W 2021 roku dochody budżetu państwa wyniosły 494,8 mld zł.
 • W ciągu sześciu lat nastąpił pod tym względem wzrost o 205,7 mld zł (71 proc.).
 • Według danych Eurostatu wzrost dochodów budżetu wyniósł 258,5 mld zł.
 • Według danych Eurostatu dochody budżetowe powiększone o dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego między 2015 a 2021 rokiem wzrosły o ok. 406 mld zł (57,5 proc.).
 • Dane Ministerstwa Finansów wskazują natomiast na wzrost dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych między 20152021 rokiem o 340,1 mld zł (69 proc.).
 • Jarosław Kaczyński przytacza dane pochodzące ze źródeł stosujących różne metodologie (MF i Eurostat), które nie mogą być ze sobą porównane. W wypowiedzi dobrał najbardziej korzystne dla siebie wyniki w zależności od źródła, aby uwypuklić osiągnięcia swojego rządu/partii. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS

W sobotę 4 czerwca w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania przemawiał tylko prezes Jarosław Kaczyński, który dokonał podsumowań działalności swojej partii w ostatnich latach. Poruszył m.in. tematykę wzrostu wysokości świadczeń socjalnych i zwiększenia dochodów do budżetu państwa.

Dodał, że wpływy te umożliwiły zmianę w wielu aspektach życia Polaków.

– Te pieniądze, a łącznie do 2021 roku było ich o 625 mld więcej, niż gdyby przeliczyć tak dochody z 2015 roku, były podstawą zmian w bardzo wielu dziedzinach naszego życia, ale można powiedzieć, że taka najbardziej odczuwalna, radykalna i oczywista nastąpiła w polityce społecznej – wskazał Kaczyński.

Dochody budżetu państwa po 2015 roku

Dochody budżetu państwa w 2021 roku wyniosły 494,8 mld zł. Oznacza to, że były one wyższe o ok. 11,9 mld zł (tj. 2,5 proc.) w stosunku do kwoty, która została przewidziana w znowelizowanej ustawie budżetowej za 2021 rok.

Z kolei dochody budżetu państwa w 2015 roku wyniosły 289,1 mld zł.

Różnica w dochodach budżetowych między 2015 a 2021 rokiem wynosi dokładnie tyle, ile wskazał Jarosław Kaczyński, czyli 205,7 mld zł (71 proc.).

Więcej na temat dochodów budżetu państwa w 2015 i 2021 roku przeczytasz w analizie wypowiedzi Zbigniewa Kuźmiuka.

Dochody sektora finansów publicznych

W celu wyjaśnienia, co Jarosław Kaczyński miał na myśli, mówiąc o „dochodach całej sfery finansów publicznych”, zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Resort odesłał nas do danych Eurostatu dotyczących dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Kwota ta w kolejnych latach wynosiła:

 • w 2015 roku: 703,8 mld zł,
 • w 2016 roku: 721,5 mld zł,
 • w 2017 roku: 791,6 mld zł,
 • w 2018 roku: 876 mld zł,
 • w 2019 roku: 941 mld zł,
 • w 2020 roku: 966 mld zł,
 • w 2021 roku: 1 109 mld zł.

Pomiędzy 2015 a 2021 rokiem dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosły o ponad 406 mld zł (57,5 proc.).

Według danych krajowych w 2021 roku dochody jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 333,4 mld zł. Po dodaniu tej kwoty do dochodów budżetu państwa uzyskujemy 828,2 mld zł.

W 2015 roku dochody jednostek samorządu terytorialnego były równe 199 mld zł. Łącznie z dochodami budżetowymi otrzymujemy 488,1 mld zł. Do 2021 roku nastąpił pod tym względem wzrost o 340,1 mld zł (69 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!