Czas czytania: około min.

Dokumentacja medyczna – jakie są terminy jej wydawania?

08.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W rozdziale 7 zatytułowanym ”Prawo pacjenta do dokumenacj medycznej” nie ma określonego czasu wydania dokumentacji medycznej. Termin realizacji zależy wyłącznie od regulaminów wewnętrzych podmiotu leczniczego.

Ustawa zajmuję się kwestią oplat za sporządzone i uwierzytelnione kserokopie dokumentów  – zależną od woli podmiotu leczniczego uprawnionego do pobrania tychże. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 0,0002 (obecnie 0,76 zł) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kserokopii.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.