Czas czytania: około min.

Dostęp do dokumentacji – jakie są prawa pacjenta?

08.01.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Mówi o tym art. 23 ustawy o prawach pacjenta,  ”1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.”

Placówki medyczne mają obowiązek przechowywać i udostępniać uprawnionym podmiotom dokumentację medyczną.  Dokumenty wydawane na trzy sposoby, art. 27

”Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.”

 

W Polsce ustawodawstwo gwarantuje pacjentowi prawa, które muszą być przestrzegane przez pracowników służby zdrowia.  Szczegółowo zagadnienia ochrony praw pacjenta znajdują się w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub