Strona główna Wypowiedzi Fundusz Odbudowy. Co ze środkami robi Francja, a co Polska?

Fundusz Odbudowy. Co ze środkami robi Francja, a co Polska?

Fundusz Odbudowy. Co ze środkami robi Francja, a co Polska?

Dariusz Standerski

Wiceminister cyfryzacji
Nowa Lewica

Pierwszy filar to inwestycje celowane w źródła inflacji, czyli m.in. remonty sieci energetycznych, czyli m.in. mieszkania, które zużywają mniej energii. To są inwestycje, których finansowanie jest w Krajowym Planie Odbudowy. Francuzi zdążyli już ocieplić 0,5 mln mieszkań. W Polsce wydano dotąd 0 zł z Krajowego Planu Odbudowy.

Czas decyzji: Debata, 03.09.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Czas decyzji: Debata, 03.09.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Jeden z punktów polskiego Krajowego Planu Odbudowy zakłada poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 
  • Polska nie otrzymała środków z Funduszu Odbudowy, z którego mają być finansowane inwestycje przewidziane w KPO.
  • Środki z Funduszu Odbudowy trafiły do Francji, która w ramach programu „MaPrimeRénov” przyznaje dotację na termomodernizację budynków.
  • UE przewidziała wsparcie programu w kwocie 1,4 mld euro. Według najnowszych informacji z inicjatywy tej skorzystało 1 mln gospodarstw domowych.
  • Dariusz Standerski słusznie wskazuje na to, że do Polski nie trafiły jeszcze środki z Funduszu Odbudowy, a Francuzi już korzystają ze wsparcia unijnego przy termomodernizacji budynków. Pomylił się jednak co do liczby mieszkań, które ocieplono we Francji. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

TVN zorganizował debatę

„Czas decyzji: Debata” – to nowy program TVN24 przewidziany na czas trwającej kampanii wyborczej do parlamentu. W debatach będą uczestniczyć przedstawiciele największych komitetów ogólnopolskich. Z jednym wyjątkiem: PiS zapowiedział, że nie weźmie udziału w debatach organizowanych przez TVN.

Pierwsza z debat odbyła się 3 września. Politycy dyskutowali o emeryturach, o prawach kobiet i osób LGBT czy o zabezpieczeniu spółek Skarbu Państwa. Nie zabrakło również tematu inflacji.

Standerski: postawimy na termomodernizację. Jako przykład wskazuje Francję

Dariusz Standerski podkreślił, że Lewica proponuje pakiet walki z inflacją składający się trzech filarów. Chodzi o ściąganie pieniędzy z rynku, działania osłonowe oraz inwestycje w sieci energetyczne i energooszczędne mieszkalnictwo.

Przedstawiciel Lewicy zaznaczył, że wspomniane przez niego inwestycje zostały przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Do tej pory nie wydano na nie ani jednej złotówki. Polska powinna brać przykład z Francji, w której środki europejskie pozwoliły na termomodernizację 0,5 mln mieszkań.

Do Francji płyną środki z Funduszu Odbudowy. Do Polski – nie

Między Polską a Francją istnieje jedna zasadnicza różnica. Francja otrzymała już pierwsze środki na modernizację gospodarki w ramach Funduszu Odbudowy. Unia Europejska zatwierdziła KPO Polski, jednakże środki nie zostały jeszcze przelane. Polska nie złożyła jeszcze wniosku w sprawie wypłaty środków.

Wypłata środków dla Polski byłaby możliwa pod warunkiem spełniania tzw. kamieni milowych, czyli mierników postępu w realizacji reformy lub inwestycji, do których zobowiązało się państwo. 

Pierwsza rata z unijnego funduszu mogła trafić do Polski po wypełnieniu 28 kamieni milowych. Tak się jednak nie stało. Głównym z punktów spornych między Warszawą a Brukselą stała się reforma dotycząca wymiaru sprawiedliwości. KE oczekiwała, że PiS uchwali przepisy, które wzmocnią niezależność i bezstronność sądów.

Na co miały iść środki z KPO?

KPO zakłada wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Termomodernizacja miałaby odbywać się w ramach istniejącego już programu „Czyste powietrze”.

„Celem tej inwestycji będzie poprawa jakości powietrza, w tym zmniejszenie emisji cząstek stałych poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych”.

Francja stawia na zieloną energię

Blisko połowa, bo 46 proc. środków francuskiego planu odbudowy, ma być rozdysponowana na cele klimatyczne. Z 39,4 mld euro, przeznaczonych na ten cel, 5,8 mld euro ma trafić na renowacje budynków, tak aby zwiększyć ich efektywność energetyczną.

Naczelną inicjatywą w tym obszarze jest „MaPrimeRénov”. Program przewiduje wsparcie finansowe na termomodernizację, m.in. na pracę izolacyjne, grzewcze, wentylacyjne lub audyt energetyczny (s. 5). 

Wsparcie jest przeznaczone dla osób najmniej zamożnych, pod warunkiem uzyskania m.in. 35 proc. poprawy efektywności energetycznej. Dotacja wynosi 35 proc. lub 50 proc. całkowitego kosztu prac.

Milion gospodarstw domowych skorzystało z programu

W styczniu 2022 roku Francja informowała, że ponad 460 tys. gospodarstw domowych zobowiązało się do przeprowadzenia renowacji energetycznej budynków. Na koniec 2022 roku z programu skorzystało łącznie 700 tys. gospodarstw. UE dofinansowała budżet programu w 70 proc. (ok. 1,4 mld euro).

Z raportu z kwietnia 2023 roku wynika, że program cieszy coraz większą popularnością. Według przedłożonego dokumentu z programu skorzystało już 1 mln gospodarstw domowych (s. 4).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!