Czas czytania: około min.

Gwałt w polskim prawie. Zbrodnia czy występek?

20.12.2022 godz. 14:23

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według Kodeksu karnego przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Zbrodnią jest czyn zagrożony karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. Występkiem jest czyn zagrożony karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc.
  • W przypadku zgwałcenia sprawcy czynu grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Ponieważ przestępstwo to nie jest sankcjonowane karą pozbawienia wolności od co najmniej lat 3, kodeks karny uznaje je za występek. Na tej podstawie wypowiedź Anny Marii Żukowskiej uznajemy za prawdziwą.
  • Za gwałt zbiorowy, popełniony na małoletnim lub członku rodziny, sprawcy grozi kara przynajmniej 3 lat pozbawienia wolności. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem grozi przynajmniej 5 lat. Dopiero te przestępstwa są w świetle kodeksu karnego zbrodnią.

Ziobro został obroniony

Podczas 68. posiedzenia Sejmu głosowano nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Posłanka Żukowska w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie skrytykowała szefa resortu sprawiedliwości, wytykając mu, że ten nie zapewnia stosownej ochrony prawom kobiet. 

Reprezentantka Nowej Lewicy zwróciła uwagę, że środowisko Solidarnej Polski popierało wypowiedzenie konwencji stambulskiej – zobowiązującej Polskę do dostosowania definicji zgwałcenia tak, aby jedynym i wystarczającym znamieniem tego przestępstwa był brak zgody. Ponadto podkreśliła, że obecne przepisy kwalifikują gwałt jako występek, a nie zbrodnie.

W podstawowym wymiarze gwałt uznawany jest za występek

Według obecnego brzmienia kodeksu karnego za gwałt uznaje się doprowadzenie do stosunku płciowego przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. W przypadku takiego postępowania (typ podstawowy) przewidziano karę od lat 2 do lat 12 pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca doprowadza ofiarę z zastosowaniem środków przymusu do poddania się innej czynności seksualnej (czyli czynności innej niż obcowanie płciowe, ale o charakterze seksualnym), podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat.

Pozwala to zakwalifikować typ podstawowy czynu jako występek. Zbrodnią jest bowiem czyn zagrożony karą nie krótszą niż 3 lata pozbawienia wolności (art. 7).

Gwałt – zbrodnią tylko w wyjątkowych okolicznościach

W art. 197 Kodeksu karnego wymieniono kary zarówno za typ podstawowy czynu, jak i kwalifikowany. Typ kwalifikowany czynu wykazuje cechy, które sprawiają, że przestępstwo jest bardziej społecznie niebezpieczne. Czyny zaliczające się do typu kwalifikowanego są klasyfikowane jako zbrodnia.

Do gwałtu w typie kwalifikowanym przestępstwa może dojść, gdy sprawca działa wspólnie z inną osobą; wobec małoletniego poniżej 15. roku życia lub wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata bądź siostry. Wówczas grozi mu kara co najmniej 3 lata więzienia. Natomiast jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu przynajmniej 5 lat kary pozbawienia wolności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub