Strona główna Wypowiedzi Hanna Gronkiewicz-Waltz o przetargach na pociągi

Hanna Gronkiewicz-Waltz o przetargach na pociągi

Hanna Gronkiewicz-Waltz o przetargach na pociągi

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Platforma Obywatelska

To prawda, ale nic się chyba nie stało, chcę powiedzieć, że Siemens wraz Newagiem pana Jakubasa dostarcza pociągi Inspiro, także żadnej dyrektywy partyjnej nie było i myślę, że wygrywa w różnych przetargach.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Siemens rzeczywiście podpisał umowę na produkcję 35 pociągów  wraz ze spółką Newag S.A. z Nowego Sącza, której przewodniczącym jest Zbigniew Jakubas. Umowa została spisana po wygraniu przez Newag S.A. przetargu na dostawę 35 pojazdów metra.

 

Newag S.A. został wybrany w drodze przetargu 14 października 2010 roku, o którym szczegółowo informuje Metro Warszawskie, podkreślając, że głównym kryterium była cena. Konsorcjum Siemens-Newag uzyskało najwięcej punktów (100).

 

Prawdą jest także to, że Newag wygrywa liczne przetargi – w samym roku 2013 wygrało przetarg na dostawę pociągów dalekobieżnych dla PKP Intercity, przetarg na naprawę wagonów dla PKP IC czy też na dostarczenie nowoczesnych pociągów dla województwa warmińsko-mazurskiego.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!