Strona główna Wypowiedzi Lidia Geringer de Oedenberg o harmonizacji podatków na podstawie ankiety przed #PE2014

Lidia Geringer de Oedenberg o harmonizacji podatków na podstawie ankiety przed #PE2014

Lidia Geringer de Oedenberg o harmonizacji podatków na podstawie ankiety przed #PE2014

Lidia Geringer de Oedenberg

Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE) harmonizacji podlegać mają wyłącznie podatki pośrednie, w tym głównie podatek VAT i podatek akcyzowy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wedle art. 93 traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską, harmonizacja dotyczy tylko tych podatków (podatki obrotowe, akcyzy oraz inne podatki pośrednie), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Harmonizacja jest procesem mającym na celu zbliżenie systemów podatkowych tak by możliwa była współpraca gospodarcza ramach wspólnego rynku. Jednym z filarów Unii Europejskiej jest wspomniany wspólny rynek, który opiera się na czterech wolnościach – przepływu towarów, usług, kapitału i ruchu osobowego.

Definicja podatku obrotowegopodatku pośredniego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy