Czas czytania: około min.

Ile dzieci w Polsce pada ofiarą przemocy?

24.10.2019 godz. 20:16

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę powstała w roku 1991 i od samego początku jej istnienia dąży do poszanowania praw dzieci. Działalność fundacji skupia się na ochronie najmłodszych osób przed krzywdą oraz minimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie za sobą doświadczenie przemocy. Ważnym elementem pracy organizacji pozarządowej jest również aktywność na rzecz podnoszenia wiedzy na temat wiktymizacji dzieci i młodzieży. W tę sferę wpisuje się raport wydany w 2018 roku pt. „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci”.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1155 uczniów w wieku 11–17 lat. Wykorzystano w nim polską adaptację kwestionariusza Juvenile Victimization Questionnaire (JVQ). Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie po raz pierwszy zrealizowano w 2012 roku. Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

czytamy na stronie.

Na podstawie danych zawartych w badaniu możemy stwierdzić, iż co najmniej 72% nastolatków  w wieku 11-17 lat doświadczyło co najmniej jednej z form krzywdzenia. Co więcej, 57% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej, 41% doświadczyło przemocy ze strony bliskich osób, 32% dzieci doświadczyło form przemocy konwencjonalnej (np. wandalizm, rozbój czy napaść), 20% nastolatków miało obciążające doświadczenia seksualne, 13% dzieci dotknęła wikitymizacja pośrednia, 7% dzieci było wykorzystywane seksualnie, zaś 6% było zaniedbane fizycznie.

Przytoczone dane przez Pawła Rabieja są zgodne z zawartymi w przytoczonym raporcie. Wypowiedź więc uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub