Czas czytania: około min.

Ile jest aborcji eugenicznych w Polsce?

03.10.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy:

  1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki;
  2. badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
  3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W przypadkach, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowanymi w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (tabela nr 16, s. 79), w 2014 roku dokonano w Polsce łącznie 971 zabiegów przerywania ciąży. 48 z nich dokonano z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki, 921 w wyniku badań prenatalnych, natomiast 2 zabiegi wykonano z powodu czynu zabronionego. Udział zabiegów dokonanych w wyniku badań prenatalnych wynosił więc niemal 95 % wszystkich zabiegów legalnego przerwania ciąży w roku 2014.

Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę czasową można zauważyć stałą tendencję wzrostową liczby zabiegów przerywania ciąży, na co główny wpływ ma znaczący przyrost liczby zabiegów dokonywanych w wyniku badań prenatalnych. W 2002 roku łączna liczba zabiegów przerwania ciąży wyniosła 159 (z czego 82 było wynikiem badań prenatalnych, 52 % ogółu), w 2006 roku było to 339 (246 w wyniku badań prenatalnych – 73 % ogółu), a w roku 2010 – 641 (z czego 614 było wynikiem badań prenatalnych, 96 % ogółu).

Na bardzo niskim poziomie pozostaje liczba zabiegów przerywania ciąży z powodu czynu zabronionego. W 2014 roku były 2 takie przypadki, natomiast w badanym okresie lat 2002 – 2014 najwięcej aborcji z tego powodu zanotowano w roku 2006 – 11. W latach 2008, 2010 i 2011 nie dokonano z kolei żadnego takiego zabiegu.

Zgodnie z przyjętym przez nas marginesem błędu 5 %, uznajemy wypowiedź Patryka Jakiego za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub