Czas czytania: około min.

Ile jest młodych bezrobotnych w Polsce?

22.10.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Bezrobocie osób młodych na koniec roku 2014 wg. danych Eurostat wyniosło 22%. W latach 2012 i 2013 wartość bezrobocia młodych wynosiła następująco : 26,5%, 27.3%

Zgodnie z naszą metodologią,która zakłada 5% margines błędu, uznajemy wypowiedź Pani Szczuki za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.