Strona główna Wypowiedzi Ile jest nadmiarowych zgonów w Polsce i Danii w porównaniu do okresu przed epidemią?

Ile jest nadmiarowych zgonów w Polsce i Danii w porównaniu do okresu przed epidemią?

Ile jest nadmiarowych zgonów w Polsce i Danii w porównaniu do okresu przed epidemią?

Adrian Zandberg

Poseł
Partia Razem

Porażki najlepiej widać w liczbach. Nadmiarowe zgony, w porównaniu z okresem przed epidemią:

 • Polska – 82990
 • Dania – 305

Duńczyków jest 7 razy mniej niż Polaków. Nadmiarowych zgonów mają 270 razy mniej.

Facebook, 06.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 06.04.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W przeliczeniu na milion mieszkańców w Polsce na COVID-19 zmarło 1 470 osób. W Danii przelicznik ten wynosi 420.
 • W Polsce liczba nadmiarowych zgonów w czasie pandemii wynosi 82 990, a w Danii 305.
 • Populacja Polski jest 6,5 razy większa od populacji Danii. Jednak liczba nadmiarowych zgonów jest 272 razy większa w Polsce niż w Danii.
 • Największy odsetek nadmiarowych zgonów w Polsce przypadł na październik, listopad i grudzień 2020 roku.
 • Obecnie wskaźnik restrykcyjności obrazujący siłę obostrzeń jest wyższy w Polsce niż w Danii.

Koronawirus w Polsce i Danii

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 został potwierdzony w Polsce 4 marca 2020 roku. Od tego momentu w naszym kraju odnotowano w sumie 2 471 617 zakażeń, a w skutek COVID-19 zmarło 55 703 osób.

Nieco wcześniej epidemia COVID-19 rozpoczęła się w Danii, ponieważ pierwszy przypadek zakażenia duńskie ministerstwo zdrowia zaraportowało 27 lutego 2020 roku. Łącznie w nordyckim państwie potwierdzono 234 931 przypadków zakażenia. Z kolei liczba zgonów wywołanych COVID-19 wynosi 2 435.

Chcąc porównać Polskę i Danię, należy przeliczyć przytoczone wartości w przeliczeniu np. na milion mieszkańców. Według danych na 7 kwietnia 2021 roku w Polsce na milion mieszkańców przypada 65 114 zakażeń, a w Danii – 40 347. Z kolei w przypadku zgonów jest to odpowiednio ok. 1 470 w Polsce i 420 w Danii.

Nadmiarowe zgony

W ostatnich dniach brytyjski dziennik Financial Times opublikował wyliczenia dotyczące nadmiarowych zgonów w okresie pandemii COVID-19 (licząc od momentu, w którym w państwie potwierdzono 100 przypadków zakażenia) w poszczególnych państwach świata. Jak zaznaczają autorzy, w niektórych krajach odsetek nadmiarowych zgonów przekraczał 50 proc. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się cztery państwa Ameryki Łacińskiej: Peru (112 proc. nadmiarowych zgonów), Ekwador (70 proc.), Nikaragua (ok. 67 proc.) oraz Boliwia (66 proc.).

Według wyliczeń Financial Times nadmiarowe zgony w Polsce w czasie pandemii wynoszą 82 990, co w przeliczeniu na procenty daje 20 proc. Wśród państw UE wyższy odsetek odnotowano w Czechach, we Włoszech, na Słowacji i w Bułgarii.

Wspomniana przez Adriana Zandberga Dania plasuje się w dolnej części tabeli, gdyż liczba nadmiarowych zgonów w tym kraju wyniosła jedynie 305, co daje 1 proc. Porównując Polskę i Danię, możemy zrobić to w obrazowy sposób.

Populacja Polski w 2020 roku (37 958 138 osób) była 6,5-krotnie razy większa od populacji Danii (5 822 763 osób). Natomiast liczba nadmiarowych zgonów w Polsce osiągnęła wartość 272-krotnie większą niż w Danii.

Wyliczenia Eurostat

Statystyki poświęcone nadmiarowym zgonom prowadzi także Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Wynika z nich, że w okresie od kwietnia 2020 roku do stycznia 2021 roku przeciętny miesięczny odsetek nadmiarowych zgonów w Polsce wynosił 25,88 proc., a w Danii 4,28 proc.

Ile jest nadmiarowych zgonów w porównaniu do okresu przed epidemią w Polsce i Danii?

Źródło: Eurostat

W przypadku Polski wyraźnie można zauważyć, że miesiące, w których odnotowano najwięcej nadmiarowych zgonów w Polsce (październik, listopad, grudzień), pokrywają się z tzw. II falą pandemii i skokiem zakażeń w okresie jesienno-zimowym. W Danii nadmiarowa liczba zgonów jest zdecydowanie mniejsza, a przebieg niewątpliwie bardziej spokojny. Należy jednak zauważyć, że od października 2020 można w tym kraju zaobserwować wzrost odsetka nadmiarowych zgonów z 1,8 proc. do 10,7 proc.

Walka z pandemią

Naukowcy Uniwersytetu Oksfordzkiego poszukując odpowiedzi na pytania związane z działaniami państw w walce z pandemią COVID-19, stworzyli projekt Oxford COVID-19 Government Response Tracker, którego głównym celem jest monitoring środków podejmowanych przez rządy na całym świecie. W ramach inicjatywy został stworzony m.in. indeks restrykcyjności obrazujący natężenie i siły zastosowanych przez władze obostrzeń. Każde z państw może w nim uzyskać od 0 do 100 punktów, przy czym 100 oznacza, że regulacje są najbardziej restrykcyjne.

Obecnie wartość indeksu w Polsce szacuje się na 75 pkt., identycznie jak w Niemczech i Holandii. Z kolei w Danii wartość wskaźnika wynosi 61,1 pkt. Mniej restrykcyjne przepisy w państwach UE obowiązują obecnie w Chorwacji (43,52 pkt.), Luksemburgu (53,7 pkt.) i na Łotwie (56,48 pkt.). Taki sam wynik jak w Danii mają też Estonia i Bułgaria.

Aktualne regulacje obowiązujące w Polsce nie są najbardziej restrykcyjnymi, jakie zostały wprowadzone w naszym kraju w trakcie pandemii. Ponad 83 pkt. uzyskaliśmy m.in. podczas wiosennego lockdownu w 2020 roku. W przypadku Danii największe obostrzenia wprowadzono również podczas pierwszego lockdownu w Europie. W marcu 2020 roku wskaźnik ten miał najwyższą wartość 72,22 pkt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!