Czas czytania: około min.

Ile osób kupiło mieszkanie dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych”?

20.05.2021 godz. 13:57

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Fałsz

Analiza w pigułce

  • Rządowy program wsparcia nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych” funkcjonował w latach 2014–2018.
  • Zgodnie ze sprawozdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego z realizacji programu „Mieszkanie dla młodych” na dzień 30 czerwca 2018 roku zaakceptowano 110 698 wniosków.
  • Zakładając, że beneficjentami programu w każdym wniosku było dwoje młodych ludzi, maksymalnie z dofinansowania skorzystać mogło 221 396 osób, zatem znacznie mniej, niż twierdzi Izabela Leszczyna.

Kontekst wypowiedzi

Dnia 15 maja 2021 roku na Twitterze Izabela Leszczyna opublikowała tweeta, w którym stwierdziła, że dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych” 250 tys. młodych ludzi kupiło mieszkanie. Tweet stanowił odpowiedź na zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość program zatytułowany „Polski Ład”, w którym znalazły się nowe rozwiązania dla gospodarki mieszkaniowej. Według posłanki Koalicji Europejskiej partia rządząca powiela rozwiązania, które funkcjonowały w ramach wprowadzonego za rządów Platformy Obywatelskiej i zlikwidowanego w 2018 roku programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Program „Mieszkanie dla Młodych”

„Mieszkanie dla młodych” to funkcjonujący w latach 2014–2018 rządowy program wsparcia młodych ludzi chcących kupić pierwsze mieszkanie. Pomoc polegała na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, udzielanym w momencie wypłaty kredytu hipotecznego. Program ten powołano ustawą z dnia 27 września 2013 roku, zastępując nim program „Rodzina na swoim”.

Zgodnie z ustawą beneficjentem programu „Mieszkanie dla Młodych” mogły być osoby w wieku do 35. roku życia. Program z początku dotyczył nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego. W ramach wsparcia nabyta nieruchomość spełniać musiała określone limity powierzchni. W przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowywał troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosił 100 m². Jeżeli nabywca wychowywał troje lub więcej dzieci – limit był zwiększony do 110 m². Minimalny okres kredytowania wynosił 15 lat, a wielkość środków własnych nie mogła przekraczać 50 proc. wartości ceny zakupu nieruchomości.

Od września 2015 roku wprowadzono zmiany rozszerzające możliwość korzystania z programu przez osoby niebędące w związku małżeńskim, a także zwiększające dostępność i zakres pomocy dla rodzin wielodzietnych. Program objął też zakup mieszkań na rynku wtórnym.

Zgodnie z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 3 stycznia 2018 roku zakończył się ostatni nabór w programie Mieszkanie dla Młodych.

Sprawozdanie z realizacji programu 

Zgodnie ze sprawozdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego z realizacji rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” z 30 czerwca 2018 roku, prawie pół roku od zakończenia naboru, zaakceptowano 110 698 wniosków, z czego:

  • w 2014 roku: 9 141,
  • w 2015 roku: 21 888,
  • w 2016 roku: 27 085,
  • w 2017 roku: 26 539,
  • w 2018 roku: 26 045.

Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła w sumie 2 928 mln 079,17 zł.

Ustawa wskazuje, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, czyli obojgu małżonkom, osobie samotnie wychowującej dziecko lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Zakładając zatem, że beneficjentami programu w każdym wniosku było dwoje młodych ludzi, maksymalnie z dofinansowania skorzystać mogło 221 396 osób, zatem znacznie mniej, niż twierdzi Izabela Leszczyna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.