Strona główna Wypowiedzi Ile osób kupiło mieszkanie dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych”?

Ile osób kupiło mieszkanie dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych”?

Ile osób kupiło mieszkanie dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych”?

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

250 tys. młodych ludzi kupiło sobie dzięki niemu (programowi „Mieszkanie dla Młodych” – przyp. Demagog) mieszkanie.

Twitter, 15.05.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 15.05.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Rządowy program wsparcia nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi „Mieszkanie dla Młodych” funkcjonował w latach 2014–2018.
 • Zgodnie ze sprawozdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego z realizacji programu „Mieszkanie dla młodych” na dzień 30 czerwca 2018 roku zaakceptowano 110 698 wniosków.
 • Zakładając, że beneficjentami programu w każdym wniosku było dwoje młodych ludzi, maksymalnie z dofinansowania skorzystać mogło 221 396 osób, zatem znacznie mniej, niż twierdzi Izabela Leszczyna.

Kontekst wypowiedzi

Dnia 15 maja 2021 roku na Twitterze Izabela Leszczyna opublikowała tweeta, w którym stwierdziła, że dzięki programowi „Mieszkanie dla Młodych” 250 tys. młodych ludzi kupiło mieszkanie. Tweet stanowił odpowiedź na zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość program zatytułowany „Polski Ład”, w którym znalazły się nowe rozwiązania dla gospodarki mieszkaniowej. Według posłanki Koalicji Europejskiej partia rządząca powiela rozwiązania, które funkcjonowały w ramach wprowadzonego za rządów Platformy Obywatelskiej i zlikwidowanego w 2018 roku programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Program „Mieszkanie dla Młodych”

„Mieszkanie dla młodych” to funkcjonujący w latach 2014–2018 rządowy program wsparcia młodych ludzi chcących kupić pierwsze mieszkanie. Pomoc polegała na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, udzielanym w momencie wypłaty kredytu hipotecznego. Program ten powołano ustawą z dnia 27 września 2013 roku, zastępując nim program „Rodzina na swoim”.

Zgodnie z ustawą beneficjentem programu „Mieszkanie dla Młodych” mogły być osoby w wieku do 35. roku życia. Program z początku dotyczył nowo wybudowanych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych pochodzących z rynku pierwotnego. W ramach wsparcia nabyta nieruchomość spełniać musiała określone limity powierzchni. W przypadku lokali mieszkalnych – maksymalnie 75 m² powierzchni użytkowej (lub 85 m², gdy nabywca wychowywał troje lub więcej dzieci). W przypadku domów jednorodzinnych limit wynosił 100 m². Jeżeli nabywca wychowywał troje lub więcej dzieci – limit był zwiększony do 110 m². Minimalny okres kredytowania wynosił 15 lat, a wielkość środków własnych nie mogła przekraczać 50 proc. wartości ceny zakupu nieruchomości.

Od września 2015 roku wprowadzono zmiany rozszerzające możliwość korzystania z programu przez osoby niebędące w związku małżeńskim, a także zwiększające dostępność i zakres pomocy dla rodzin wielodzietnych. Program objął też zakup mieszkań na rynku wtórnym.

Zgodnie z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 3 stycznia 2018 roku zakończył się ostatni nabór w programie Mieszkanie dla Młodych.

Sprawozdanie z realizacji programu 

Zgodnie ze sprawozdaniem Banku Gospodarstwa Krajowego z realizacji rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” z 30 czerwca 2018 roku, prawie pół roku od zakończenia naboru, zaakceptowano 110 698 wniosków, z czego:

 • w 2014 roku: 9 141,
 • w 2015 roku: 21 888,
 • w 2016 roku: 27 085,
 • w 2017 roku: 26 539,
 • w 2018 roku: 26 045.

Wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła w sumie 2 928 mln 079,17 zł.

Ustawa wskazuje, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, czyli obojgu małżonkom, osobie samotnie wychowującej dziecko lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Zakładając zatem, że beneficjentami programu w każdym wniosku było dwoje młodych ludzi, maksymalnie z dofinansowania skorzystać mogło 221 396 osób, zatem znacznie mniej, niż twierdzi Izabela Leszczyna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!