Czas czytania: około min.

Ile osób niepełnosprawnych pracuje w służbie cywilnej?

24.07.2019 godz. 20:56

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem Szefa Służby Cywilnej za rok 2018, liczba osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w służbie cywilnej zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego. W związku z tym treść wypowiedzi posła Sławomira Jana Piechoty uznajemy za fałszywą.

W najnowszym sprawozdaniu o stanie służby cywilnej i realizacji jej zadań wyraźnie podkreślony został wzrost liczby zatrudnionych z niepełnosprawnością. Na koniec 2018 roku w służbie cywilnej były zatrudnione 5363 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Na koniec roku 2017 były to 4637 osoby, a więc 726 mniej.

Spadek, który być może miał na myśli poseł Piechota, nastąpił między rokiem 2016 a 2017 (o 233 osoby). Liczba zatrudnionych z niepełnosprawnością zmniejszyła się także między rokiem 20092010 (z 3423 do 3310, czyli o 113 osób). Poza tymi spadkami, udział zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w służbie cywilnej stopniowo się zwiększa, co obrazuje wykres ze sprawozdania za rok 2018:

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.