Strona główna Wypowiedzi Ile osób rocznie staje się ofiarami przemocy w rodzinie?

Ile osób rocznie staje się ofiarami przemocy w rodzinie?

Ile osób rocznie staje się ofiarami przemocy w rodzinie?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Niemal 90 tys. osób rocznie pada ofiarami przemocy w rodzinie.

Twitter, 14.05.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 14.05.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zdanie z wpisu Roberta Biedronia oceniamy jako prawdziwe, ponieważ Policja podaje, że zarówno w 2019, jak i w 2018 roku, 88 tys. Polaków stało się ofiarami przemocy w rodzinie. W roku 2017 liczba ta była nieco większa i wyniosła 92,5 tys. Nie jest to jednak znaczne odchylenie, bo wynosi ok. 3 proc.

Wypowiedź

Robert Biedroń podał na Twitterze, że liczba ofiar przemocy w rodzinie wynosi rocznie w Polsce niemal 90 tys. Odniósł się w ten sposób do wpisu wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego z 13 maja, który skrytykował zapisy tzw. Konwencji Stambulskiej (Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej).

„Niebieska karta”

Statystyki na temat przemocy domowej podane są na stronie internetowej Policji. Liczone są na podstawie procedur tzw. „niebieskiej karty”. W ten sposób określone są czynności podejmowane w razie podejrzenia, że w rodzinie ma miejsce przemoc. Na dokumentację czynności składają się dwie części. Pierwsza to notatka z interwencji, a druga to informacje pozostawiane ofierze z np. danymi kontaktowymi do organizacji mogących udzielić jej pomocy.

Przemoc w rodzinie

Z danych policji wynika, że w 2019 roku 88 032 osoby stały się ofiarami przemocy w rodzinie. W tej liczbie 65 195 stanowią kobiety, 10 676 – mężczyźni. Małoletnich było natomiast 12 161.

Podejrzewani o przemoc są przede wszystkim mężczyźni – 68 tys. W tej kategorii dużą mniejszą liczbę stanowią kobiety, bo prawie 6,5 tys., a najmniejszą nieletni – 314 osób. Z prawie 75 tys. osób podejrzewanych o przemoc ponad 40 tys. to osoby będące pod wpływem alkoholu.

Robert Biedroń nie określa konkretnego przedziału czasowego, a raczej pisze o pewnej tendencji, dlatego przeanalizowaliśmy dane również dwa lata wstecz. W 2018 roku liczba ofiar przemocy w rodzinie była bardzo podobna i wyniosła 88 133, a w roku 2017 była większa – 92 529 tys.

Zgodnie z powyższymi danymi liczba ofiar przemocy w rodzinie w latach 2019 i 2018 mieści się w stwierdzeniu „niemal 90 tys.” W roku 2017 ofiar było nieco więcej, lecz nie stanowi to znacznego odchylenia, a zatem analizowaną wypowiedź oceniamy jako prawdę.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!