Strona główna Wypowiedzi Ile procent Polaków pozytywnie oceniło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości?

Ile procent Polaków pozytywnie oceniło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości?

Ile procent Polaków pozytywnie oceniło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

W 2005 roku (…) zaledwie 22% Polaków pozytywnie, dobrze oceniało funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, w październiku 2007 roku – 46%.

posiedzenie Sejmu, 11.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

posiedzenie Sejmu, 11.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według badania przeprowadzonego przez CBOS w październiku 2005 r. 22% respondentów pozytywnie oceniło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce (1% zdecydowanie dobrze, 21% – raczej dobrze), natomiast w kwietniu 2007 r. liczba to wzrosła do 46% (4% zdecydowanie dobrze, 42% raczej dobrze). Według danych z września 2007 r. 42% respondentów dobrze ocenia działalność sądów, natomiast nie ma bliższych datą badań dotyczących oceny funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości niż powyższe datowane na kwiecień, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!