Czas czytania: około min.

Ile pustostanów ma Warszawa?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W ramach prezentowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkalnej dn. 8.06.2018 r., będących elementami Umowy Warszawskiej – programu wyborczego dla Warszawy, Jakub Stefaniak odniósł się do liczby pustostanów w stolicy.

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Kontekst wypowiedzi Jakuba Stefaniaka – konferencja prasowa nt. polityki mieszkaniowej w Warszawie w zakresie mieszkalnictwa komunalnego – wskazuje, że kandydat na prezydenta stolicy z ramienia KW PSL mówiąc o pustostanach w Warszawie ma na myśli liczbę obiektów tego typu znajdujących się w zasobie własnościowym m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, na koniec 2016 r. w stolicy odnotowano 5309 pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach miasta, przy czym – według sprawozdań przygotowanych przez dzielnice, o czym wspomina wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację Doroty Zbińskowskiej – jedynie 2570 z nich nadawało się do zasiedlenia.

Źródło: Beata Wrońska-Freudenheim/BPL, Pustostany w Warszawie, 12.04.2017 r., s. 5.

W celu otrzymania aktualnych danych na temat liczby pustostanów znajdujących się w zasobie stolicy, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi  wynika, że według stanu na dzień 30.06.2018 r. w zasobie własnościowym Warszawy znajdowało się 3755 pustostanów w budynkach znajdujących się w bieżącym obrocie (ad. 1), spośród których 1963 pustostany nadawały się do zasiedlenia (ad. 2). BPL zwróciło jednak uwagę na fakt, że liczba lokali pustych nie jest wielkością stałą i podlega nieustannym zmianom związanym z fluktuacją najemców korzystających z komunalnego zasobu mieszkaniowego stolicy.

Jakub Stefaniak podaje nieaktualne dane dotyczące liczby pustostanów w zasobie własnościowym Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL

 

W Warszawie mamo obecnie około 5 tysięcy pustostanów (…).

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.