Strona główna Wypowiedzi Ile pustostanów ma Warszawa?

Ile pustostanów ma Warszawa?

Ile pustostanów ma Warszawa?

Jakub Stefaniak

Polskie Stronnictwo Ludowe

W Warszawie mamo obecnie około 5 tysięcy pustostanów (…).

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W ramach prezentowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkalnej dn. 8.06.2018 r., będących elementami Umowy Warszawskiej – programu wyborczego dla Warszawy, Jakub Stefaniak odniósł się do liczby pustostanów w stolicy.

https://www.facebook.com/StefaniakJakub/videos/2071908749696577/

Kontekst wypowiedzi Jakuba Stefaniaka – konferencja prasowa nt. polityki mieszkaniowej w Warszawie w zakresie mieszkalnictwa komunalnego – wskazuje, że kandydat na prezydenta stolicy z ramienia KW PSL mówiąc o pustostanach w Warszawie ma na myśli liczbę obiektów tego typu znajdujących się w zasobie własnościowym m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, na koniec 2016 r. w stolicy odnotowano 5309 pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach miasta, przy czym – według sprawozdań przygotowanych przez dzielnice, o czym wspomina wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację Doroty Zbińskowskiej – jedynie 2570 z nich nadawało się do zasiedlenia.

Źródło: Beata Wrońska-Freudenheim/BPL, Pustostany w Warszawie, 12.04.2017 r., s. 5.

W celu otrzymania aktualnych danych na temat liczby pustostanów znajdujących się w zasobie stolicy, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi  wynika, że według stanu na dzień 30.06.2018 r. w zasobie własnościowym Warszawy znajdowało się 3755 pustostanów w budynkach znajdujących się w bieżącym obrocie (ad. 1), spośród których 1963 pustostany nadawały się do zasiedlenia (ad. 2). BPL zwróciło jednak uwagę na fakt, że liczba lokali pustych nie jest wielkością stałą i podlega nieustannym zmianom związanym z fluktuacją najemców korzystających z komunalnego zasobu mieszkaniowego stolicy.

Jakub Stefaniak podaje nieaktualne dane dotyczące liczby pustostanów w zasobie własnościowym Warszawy, jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL

 

W Warszawie mamo obecnie około 5 tysięcy pustostanów (…).

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!