Czas czytania: około min.

Ile sędziów TK jest we Włoszech?

07.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Włoski Sąd Konstytucyjny (Corte costituzionale della Repubblica italiana) składa się z 15 członków mianowanych w ⅓  przez Prezydenta Republiki, w ⅓  przez parlament na wspólnym posiedzeniu i ⅓  przez wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne. Od czerwca 2014 żaden z kandydatów na dwa wolne miejsca w Sądzie nie był w stanie uzyskać wymaganej większości podczas posiedzenia parlamentu. W lutym 2015 po wyborze sędziego Sądu Konstytucyjnego Sergio Matterella na prezydenta konieczny był wybór także trzeciego sędziego. Po 18 miesiącach w grudniu 2015 roku, po 31 głosowaniach wybrano trzech nowych sędziów: Giulio Prosperetti, Augusto Barbera i Franco Modugno.

Prawdą jest, że we Włoszech toczyła się dyskusja nad wyborem 3 sędziów włoskiego Sądu Konstytucyjnego, jednak twała ona krócej niż podaje poseł Patryk Jaki i przede wszystkim spór o Sąd Konstytucyjny we Włoszech już się zakończył wyborem 3 sędziów w grudniu 2015 roku. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.