Strona główna Wypowiedzi Ile spraw rocznie rozpoznają polscy sędziowie?

Ile spraw rocznie rozpoznają polscy sędziowie?

Ile spraw rocznie rozpoznają polscy sędziowie?

Paweł Kukiz

Poseł
Kukiz'15

Polscy sędziowie (a jest ich około 10 tysięcy) rocznie rozpoznają blisko 15 milionów spraw, co oznacza, że przeciętnie na jednego sędziego przypada w skali roku 1500 spraw.

Facebook, 6.02.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 6.02.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Pawła Kukiza uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z informacjami zamieszczonymi w rocznikach statystycznych w roku 2018 (najnowsze dostępne dane) w Polsce pracowało 9 986 sędziów, a rozpatrzono ok. 15 mln spraw sądowych. W przeliczeniu na jednego sędziego rozpatrzonych zostało zatem 1 502 spraw. W roku 2017 zatrudnionych było 10 276 sędziów, którzy wydali  około 15 933 tys. wyroków. W latach 2014-2016 liczba zarówno sędziów, jak i rozpatrzonych spraw, także pozostaje zbliżona do liczb podanych przez P. Kukiza.

Ilu sędziów pracuje w Polsce?

P. Kukiz w opublikowanym 6 lutego br. poście na Facebooku podał, że w Polsce pracuje około 10 tys. sędziów i rozstrzygają oni rocznie mniej więcej 15 mln spraw sądowych. Przeanalizowaliśmy, jak sytuacja wyglądała w latach 2014-2018.

O liczbie zatrudnionych sędziów informuje Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych. Rocznik Statystyczny z 2019 roku podaje, że na koniec roku 2018 w sądach powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) pracowało – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 9 297 sędziów (s. 164). Do tej liczby dodać należy 110 sędziów Sądu Najwyższego, 104 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 475 sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych (s. 160). Liczba sędziów (poza sądami wojskowymi) wynosi zatem około 9 986.

Dane na rok 2017 prezentowały się następująco: 10 276 zatrudnionych sędziów, z tego: 9 584 – sądy powszechne,  81 – Sąd Najwyższy, 108 – Naczelny Sąd Administracyjny, 503 – wojewódzkie sądy administracyjne.

Rok 2016 – 10 564 sędziów.

Rok 2015 – 10 664 sędziów

Rok 2014 – również 10 644 sędziów.

Ile spraw rozstrzygają polscy sędziowie?

W wyżej przywołanym Roczniku Statystycznym z 2019 roku możemy odnaleźć dane dotyczące liczby spraw wpływających do sądów i przez nie rozpatrywanych. W 2018 roku do sądów powszechnych wpłynęło 15 mln 049,1 tys. spraw, a razem z nierozstrzygniętymi sprawami z lat poprzednich było ich aż 18 mln 013,9 tys. W przeciągu roku w sądach powszechnych załatwiono 14 mln 915 tys. spraw. Do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło niemal 66 tys. spraw, a rozstrzygnięto 69,3 tys. Naczelny Sąd Administracyjny odnotował wpływ 20,3 tys. spraw, załatwiono 19 tys. W Sądzie Najwyższym ogółem do rozstrzygnięcia było 16,2 tys. spraw, z tego 11,6 tys. wpłynęło w 2018 roku. GUS nie dostarcza natomiast informacji odnośnie liczby spraw załatwionych.

Podsumowując, w 2018 roku do sądów wpłynęło ok. 15 mln 147 tys. spraw. Załatwionych spraw było natomiast około 15 mln.  Zakładając, że każdy sędzia rozpatrzył taką samą ilość spraw, na jednego z nich przypadły 1 502 sprawy, co daje średnio 6 spraw dziennie (uwzględniając 250 dni roboczych w 2018 roku).

W roku 2017 sądy powszechne miały do rozpatrzenia 18,8 mln spraw (w tym 15 mln 782,5 tys., które wpłynęły w 2017 roku). Załatwiono ich 15 mln 836 tys. Do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 72 426 spraw, rozstrzygnięto 77 567. Naczelny Sąd Administracyjny odnotował wpływ 17 805 spraw, załatwiono 19 267. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 10 996 spraw, a ogółem było ich 15 998. Ponownie brakuje danych, ile spraw rozstrzygnięto.

Podsumowując, w roku 2017 wpłynęło do sądów ok. 15 mln 884 tys. spraw, a rozstrzygnięto ich ok. 15 mln 933 tys. Czyniąc założenia takie same jak powyżej, okazuje się, że na jednego sędziego przypadło 1551 wyroków, tj. 6,2 wyroku dziennie (uwzględniając 250 dni roboczych w 2017 roku).

roku 2016 rozpatrzono niemal 14,3 mln spraw.

roku 2015 – niemal 15,2 mln spraw.

roku 2014 – 14,9 mln spraw.

Odsetek wyroków uwzględniających

Warta odnotowania jest informacja, którą również znajdujemy w Roczniku Statystycznym, odnosząca się do tego, ile spośród wydanych wyroków stanowiły wyroki tzw. uwzględniające, a więc zgodne z żądaniem powoda. Okazuje się, że w 2018 roku spośród 14 mln 915 tys. spraw rozpatrzonych w sądach powszechnych 8 mln 273,7 tys. (około 55 procent) to wyroki uwzględniające skargę w całości lub w części.

Wypowiedź P. Kukiza uznajemy za prawdziwą, ponieważ w przeanalizowanych danych GUS z ostatnich pięciu lat liczba sędziów i liczba rozpatrywanych przez nich spraw jest bliska tym statystykom, które w swoim wpisie podał poseł. Najświeższe raporty mówią o 9 986 zatrudnionych sędziach i rozpatrzeniu ok. 15 mln spraw sądowych. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!