Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi bezrobocie więźniów?

Ile wynosi bezrobocie więźniów?

Ile wynosi bezrobocie więźniów?

Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Jeszcze nigdy nie było tak wielu bezrobotnych więźniów. Jest to 70% z nich.

posiedzenie Sejmu, 11.05.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

posiedzenie Sejmu, 11.05.2016

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Badaniu poddaliśmy lata 2001-2016. Statystyki roczne Służby Więziennej dotyczące zatrudnienia osadzonych mówią o następującym procencie więźniów bezrobotnych:

Najnowsze dane za rok 2016 odnoszą się do marca i mówią o 65% bezrobotnych wśród aresztantów.

Jak wynika z powyższego zestawienia większa powszechność bezrobocia wśród osadzonych miała miejsce m.in. w latach 2001-2005 i wynosiła ponad 70%. Wypowiedź klasyfikujemy jako fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy