Czas czytania: około min.

Ile wynosi liczba zaświadczeń dla lekarzy?

31.10.2019 godz. 18:45

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Liczba wydanych lekarzom zaświadczeń potrzebnych do pracy za granicą publikowana jest w zestawieniach statystycznych Naczelnej Izby Lekarskiej. Dane te kształtują się następująco:

Minister Łukasz Szumowski w swojej wypowiedzi odwoływał się do liczby zaświadczeń wydanych lekarzom. Poprawnie wskazał na trend spadkowy w latach 2016 – 2018. Dokonał jednak manipulacji, przytaczając dane za nieporównywalne okresy (rok 2015 lub 2016 względem kilku miesięcy roku 2019). Ponadto, podał niepoprawne dane: przybliżona liczba 400 zaświadczeń prawdopodobnie pojawiła się we wcześniejszym zestawieniu Naczelnej Izby Lekarskiej, jednak zdezaktualizowała się ona 9 października 2019 r. wraz z publikacją najnowszych danych za okres do 30 września (wydane 503 zaświadczenia). 

Natomiast zgodne z prawdą jest stwierdzenie, że w Polsce zaobserwowano wzrost liczby lekarzy. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że w roku 2015 liczba lekarzy wynosiła 131 616, a obecnie wynosi 140 420. Od 2015 roku liczba ta wzrosła o 8 804.

Podsumowując, prawdą jest, że liczba lekarzy w Polsce wzrosła, a liczba wydanych zaświadczeń dla lekarzy spadła, jednak Minister Szumowski zasugerował, że w całym roku 2019 liczba wydanych zaświadczeń wyniosła 400, podczas gdy najnowsze statystyki pokazują dane za pierwszych dziewięć miesięcy tego roku. Dodatkowo według danych dostępnych 26 października liczba wydanych zaświadczeń wyniosła 503, a nie 400. Wobec tego powyższą wypowiedź oceniamy jako manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.