Czas czytania: około min.

Ile wynosi wskaźnik PMI dla Polski?

28.04.2021 godz. 12:27

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Wskaźnik PMI określa aktywność w sektorze produkcyjnym w skali od 0 do 100 punktów, gdzie wynik powyżej 50 oznacza dobrą sytuację gospodarczą przedsiębiorstw, a notowania poniżej 50 punktów mówią, że zmiany w gospodarce są negatywne i grożą kryzysem.
  • Wskaźnik PMI dla Polski w ostatnich 9 miesiącach wynosił powyżej 50 punktów. Aktualnie, w marcu osiągnął poziom 54,3 punktu. Ostatnim miesiącem, kiedy PMI wykazał spadek, był czerwiec 2020 roku, kiedy jego wartość zmniejszyła się do 47,2 punktu.

Czym jest wskaźnik PMI?

Wskaźnik PMI (ang. Purchasing Managers Index) to wiodący wskaźnik nastrojów w gospodarce, opracowany i publikowany co miesiąc przez firmę IHS Markit, która jest niezależnym, globalnym dostawcą badań gospodarczych na świecie.

PMI jest wskaźnikiem aktywności finansowej, który określa się na podstawie comiesięcznych badań sytuacji przedsiębiorstw z sektora prywatnego. Do oceny służy analiza wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menedżerów z całego kraju.

Do oszacowania PMI brane są pod uwagę m.in. takie kategorie jak: liczba nowych zamówień (waga 0,30), poziom produkcji (0,25), czas dostaw (0,15), stan zatrudnienia (0,20) oraz zapas zakupów (0,10). Wskaźniki obliczane są z uwzględnieniem czynników sezonowych. Przy zbieraniu danych do kalkulacji PMI respondenci określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca i informują, czy warunki gospodarcze dla określonych obszarów działalności w ich firmach wobec poprzedniego miesiąca uległy: poprawie, pogorszeniu lub pozostały bez zmian.

Wartości PMI mogą zmieniać się w przedziale 0-100, przy czym wynik 50 jest poziomem neutralnym, powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 – pogarszającą się koniunkturę. Im większa różnica od poziomu 50, tym większe jest tempo zmian – pozytywnych lub negatywnych. Wynik poniżej 42 punktów interpretuje się jako oznakę recesji.

PMI dostarcza menedżerom, ekonomistom, analitykom, inwestorom i rządom precyzyjnych i obiektywnych informacji, dzięki czemu mogą oni lepiej zrozumieć sytuację gospodarczą jak również zidentyfikować trendy i punkty zwrotne w cyklach gospodarczych. Banki centralne posiłkują się odczytami PMI przy podejmowaniu decyzji odnośnie polityki pieniężnej.

Wskaźnik PMI w Polsce

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy wskaźnik PMI w sektorze przemysłowym w Polsce przedstawiał się następująco:

Maksymalny wynik PMI w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 55 punktów w grudniu 2017 roku, zaś minimalny – 31,9 punktów w kwietniu 2020 roku. Warto zaznaczyć, że był to jedyny wynik poniżej 40 punktów od grudnia 2008 roku, kiedy PMI wyniósł 38,3 punktu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub