Strona główna Wypowiedzi Ilu sędziów jest członkami stowarzyszeń zawodowych sędziów?

Ilu sędziów jest członkami stowarzyszeń zawodowych sędziów?

Ilu sędziów jest członkami stowarzyszeń zawodowych sędziów?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Stowarzyszenie Themis to kilkuset sędziów.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” to drugie co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce, które zostało założone w 2010 r. Z informacji uzyskanych od rzecznika prasowego stowarzyszenia wynika, że w jego skład wchodzi ok. 120 członków. 

statucie stowarzyszenia można znaleźć informacje na temat jego celów, którymi są m.in.: działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu, upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska, upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

W dokumencie zostały również przedstawione ich przykładowe działania: podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, współpracę z organami samorządów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów, współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele stowarzyszenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!