Strona główna Wypowiedzi Ile sędziów należy do stowarzyszenia Iustitia?

Ile sędziów należy do stowarzyszenia Iustitia?

Ile sędziów należy do stowarzyszenia Iustitia?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Do stowarzyszenia Iustitia należy już ok 3,5 tys. sędziów.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” to największe polskie stowarzyszenie zawodowe sędziów. Zostało założone w 1990 r. Stowarzyszenie na swojej stronie informuje, że skupia ponad 3500 członków, w 33 oddziałach, co stanowi ok. 1/3 ogólnej liczby sędziów.

Zgodnie ze statutem celami stowarzyszenia są dbanie o niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, reprezentowanie interesów środowiska sędziowskiego, realizacja zasad demokratycznego państwa prawnego, praw człowieka i wolności obywatelskich oraz kształtowanie opinii publicznej i współuczestniczenie w pracach legislacyjnych. Siedzibą władz centralnych stowarzyszenia jest Warszawa.

Najwyższą władzą jest odbywające się nie rzadziej niż raz w roku zebranie delegatów, wybieranych w oddziałach proporcjonalnie do ich wielkości. Bieżącą działalnością kieruje zarząd wybierany przez zebranie delegatów na 3-letnią kadencję w liczbie 10 (w osobnym głosowaniu wybierany jest prezes, w osobnym pozostali członkowie zarządu; wiceprezesów, w liczbie co najmniej dwóch, wybiera zarząd). Zarząd musi liczyć nie mniej niż 7 członków, w razie rezygnacji skład jest uzupełniany w trakcie kadencji. Organem kontrolnym jest 3-osobowa komisja rewizyjna. Poza Oddziałami w „Iustitii” funkcjonuje siedem zespołów programowych (tematycznych): Informacyjny, Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Międzynarodowy, Monitorowania Postępowań Immunitetowych i Dyscyplinarnych, Szkolenia oraz Ustroju Sądów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!