Czas czytania: około min.

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

04.11.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie ze Statutem Miasta Krakowa, mieszkańcy mają inicjatywę uchwałodawczą i projekt ten musi być przedmiotem obrad Rady Miasta.

Według znowelizowanego Uchwałą z 30 maja 2012 roku §27 Statutu Miasta Krakowa, inicjatywę uchwałodawczą posiadają następujące podmioty: Prezydent, Przewodniczący, komisje, kluby, co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady, Radzie Dzielnicy (w sprawach dot. danej dzielnicy) oraz grupie mieszkańców Miasta liczącej co najmniej 4 000 osób.

Projekt uchwały przedłożony przez mieszkańców spełniający wymogi formalne (§27a, ust. 3) musi zostać poddany pod obrady Rady Miasta w terminie do 3 miesięcy od daty wniesienia do Przewodniczącego Rady (§27a, ust. 6). Zgodnie z §36 pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym Rady. Co więcej, zgodnie ze znowelizowanym 10 września 2014 roku §27a, ust. 8: Projekty uchwał zgłaszane przez grupę mieszkańców Miasta, o której mowa w §27 ust. 2 pkt 6 wniesione w trakcie trwania kadencji, a nie rozpatrzone przed jej upływem winny być rozpatrzone przez radę kolejnej kadencji. Przepis ten ustanawia obowiązek rozpatrzenia projektu uchwałodawczego skierowanego przez mieszkańców miasta również na rady kolejnej kadencji.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub