Strona główna Wypowiedzi Izabela Leszczyna o rozwoju Polski w latach 2007-2015

Izabela Leszczyna o rozwoju Polski w latach 2007-2015

Izabela Leszczyna o rozwoju Polski w latach 2007-2015

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

Miło,że M.Morawiecki podkreśla, że za czasów Polska rozwijała się szybciej niż Europa! Niestety, w 2016 przegoniła nas Rumunia i Bułgaria.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Pod sformułowaniem “rozwój państwa” w kontekście powyższej wypowiedzi i przytoczonej opinii ministra Morawieckiego, rozumie się wzrost Produktu Krajowego Brutto zanotowany na przestrzeni danego roku kalendarzowego. Wzrost PKB podaje się zwyczajowo w dwóch wartościach:

 • PKB wyrównany sezonowo – w cenach stałych, przy roku odniesienia 2010;
 • PKB niewyrównany sezonowo – w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego.

Według komunikatu GUS, w którym opublikowane zostały wstępne wyniki za 4 kwartał, umożliwiające porównanie tempa rozwoju gospodarki pomiędzy rokiem 2016 a 2015, PKB wyrównany sezonowo jest o 3,1% wyższy, a PKB niewyrównany sezonowo wzrósł o 2,7%. Dla porównania, według danych Komisji Europejskiej PKB Polski wzrósł w 2016 roku o 2,8%.

Porównajmy zatem tempo wzrostu polskiej gospodarki z progresem, który zanotowano w dwóch krajach przytoczonych w powyższej wypowiedzi: Rumunią i Bułgarią.

Najnowsze dane dotyczące rozwoju rumuńskiej gospodarki zostały opublikowane 14 lutego przez Narodowy Instytut Statystyczny z siedzibą w Bukareszcie. Z komunikatu prasowego wynika, iż PKB tego kraju wzrosło w 2016 roku o 4,8% w porównaniu do roku poprzedniego (PKB wyrównany sezonowo), lub o 4,7% jeśli wziąć pod uwagę PKB niewyrównany sezonowo. Szacunki NIS znajdują potwierdzenie w danych zgromadzonych przez Komisję Europejską. W zimowej prognozie ekonomicznej, opublikowanej 13 lutego, KE przewiduje, iż PKB Rumunii wzrosło o 4,9%. Należy przy tym zauważyć, iż według agencji Bloomberg, gospodarka Rumuńska osiągnęła największe tempo wzrostu od 2008 roku.

Jak podaje Komisja, w tym samym okresie PKB Bułgarii zanotowało wzrost rzędu 3,3%. Najnowsze szacunki Narodowego Instytutu Statystycznego Republiki Bułgarskiej pochodzą z 14 lutego i są nieco bardziej optymistyczne. PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 3,4% w porównaniu do roku poprzedniego.

W celu ostatecznej weryfikacji powyższych danych porównaliśmy je z opublikowanymi 14 lutego statystykami Eurostat, zgodnie z którymi polskie PKB w 2016 urosło o 3,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Rumunia i Bułgaria zanotowały wzrost o odpowiednio: 4,8%3,4%.

Wg danych Eurostatu w latach 2007-2015, gdy rządy sprawowała Platforma Obywatelska, tylko w 2009 roku Polska miała najwyższe PKB ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast zarówno w okresie 2007-2015 polskie PKB zawsze było powyżej średniej Unii Europejskiej, jak i w 2016 roku wg wstępnego szacunku Eurostatu.

W latach 2007-2015 Rumunia trzy razy miała wyższe PKB od Polski – w 2008 r. (PKB Rumunii r. – 8,5%, Polski – 4,2%), w 2013 (PKB Rumunii – 3,5%, Polski – 1,3%) oraz 2015 (PKB Rumunii -3,8 %, Polski – 3,6%).Natomiast PKB Bułgarii było wyższe od polskiego w 2007 roku (PKB Bułgarii – 7,7%, Polski – 7,0%) i w 2008 roku (PKB Bułgarii – 5,6%, Polski – 4,2%).

Wypowiedź zostaje uznana za manipulację, ponieważ stwierdzenie, że Polska za czasów władzy PO rozwijała się lepiej niż Europa jest prawdą jedynie w odniesieniu do 2009 roku lub w porównaniu do średniej krajów Unii Europejskiej. Jednakże w przypadku porównania do średniej UE, polskie PKB również w 2016 roku było od niej wyższe. Faktem jest również, że Bułgaria oraz Rumunia także za czasów rządów PO osiągały wyższe PKB niż Polska, a nie jedynie w 2016 roku. Warto zaznaczyć, że wg wstępnego szacunku Eurostatu polskie PKB w 2016 roku jest trzecim najwyższym wśród krajów Unii Europejskiej, przy czym w latach 2007-2015 jedynie w 2009 roku Polska osiągnęła lepszy wynik pod tym względem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!