Strona główna Wypowiedzi Jak Bank Światowy ocenia jakość stanowionego w Polsce prawa?

Jak Bank Światowy ocenia jakość stanowionego w Polsce prawa?

Jak Bank Światowy ocenia jakość stanowionego w Polsce prawa?

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia
Platforma Obywatelska

Bank Światowy mówi o tym wyraźnie. W rankingach, od 2016 roku, jakość prawa stanowionego w Polsce systematycznie spada.

Konwencja „Recepta na kryzys”, 27.02.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Konwencja „Recepta na kryzys”, 27.02.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Izabela Leszczyna podczas konwencji Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że w świetle danych Banku Światowego jakość prawa stanowionego w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości systematycznie spada.
 • Wskaźnik, o którym mówi posłanka, w ostatnim roku rządów PO-PSL wynosił 1 punkt.
 • W latach 2016-2018 rzeczywiście można było mówić o spadkowej tendencji, gdyż wartość wskaźnika malała do poziomu 0,88. Jednak najnowsze dane za 2019 rok przyniosły przełamanie trendu i wzrost wskaźnika do poziomu 1,01, a więc wyższego niż w momencie oddawania władzy przez PO.

Podczas konwencji „Recepta na kryzys” politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali propozycje partii dotyczące walki z kryzysem gospodarczym wywołanym trwającą pandemią COVID-19. Przemówienie wygłosiła m.in. Izabela Leszczyna, która poddała krytyce jakość stanowionego prawa za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na dowód posłanka PO przytoczyła m.in. dane Banku Światowego.

Czym są Wskaźniki Jakości Rządzenia?

Jakość stanowionego prawa jest przedmiotem stałej analizy Banku Światowego w ramach tzw. Worldwide Governance Indicators – Wskaźników Jakości Rządzenia.

Projekt Worldwide Governance Indicators przedstawia indywidualne i zagregowane wskaźniki rządzenia państwem dla ponad 200 krajów i terytoriów w sześciu wymiarach:

 • Prawo wyrażania opinii i wpływ obywateli: wskaźnik ten obrazuje zakres wolności obywatelskich, czyli m.in. to, w jakim stopniu obywatele danego kraju mogą uczestniczyć w wyborze władzy, a także wolność słowa, wolność zrzeszania się i poziom wolności mediów.
 • Polityczna stabilność i brak przemocy: przedstawia ryzyko wystąpienia niestabilności politycznej i/lub przemocy motywowanej politycznie, w tym terroryzmu.
 • Wskaźnik efektywności rządzenia: odzwierciedla postrzeganie jakości usług publicznych, jakości służby cywilnej oraz stopień niezależności od nacisków politycznych. Bada także jakość formułowanych polityk publicznych i ich wdrażanie oraz wiarygodność rządu w kontekście zobowiązań podejmowanych w ramach tych polityk.
 • Jakość stanowionego prawa: ocenia zdolność rządu do tworzenia i wdrażania prawidłowej polityki i regulacji, które umożliwiają promowanie rozwoju sektora prywatnego.
 • Rządy prawa: obrazuje poziom zaufania i przestrzegania obowiązujących norm społecznych, w szczególności sposobów egzekucji prawa, przestrzegania prawa własności czy działalności policji i sądów, a także prawdopodobieństwa wystąpienia przestępczości i przemocy.
 • Kontrola korupcji: pozwala uchwycić stopień, w jakim władza publiczna jest nadużywana dla prywatnych korzyści, zarówno jeśli chodzi o drobne, jak i wielkie przejawy korupcji. Wskaźnik ten weryfikuje także „zawłaszczanie” państwa przez elity i prywatne interesy.

Jak wypada Polska pod względem jakości stanowionego prawa?

Wskaźniki Jakości Rządzenia wykorzystywane są m.in. przy badaniu realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jakość stanowionego prawa weryfikowana jest przy okazji Celu 16 „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje”. Skala tego wskaźnika mieści się w przedziale od -2,5 do +2,5, przy czym wyższe wartości wskazują na wyższy poziom dobrego rządzenia. Dane Banku Światowego dla Polski przedstawia poniższy wykres:

Made with Flourish

Analiza danych pokazuje nam, że w 2015 roku, czyli ostatnim roku rządów Platformy Obywatelskiej, wskaźnik jakości rządzenia według Banku Światowego wynosił dokładnie 1 punkt. W latach 2016-2018 odnotowano spadek do poziomu 0,88 punktu, jednak według najnowszych danych za rok 2019 wskaźnik ten wzrósł do poziomu 1,01 punktu.

Dane te przeczą tezie Izabeli Leszczyny o „systematycznym spadku” jakości stanowionego prawa w Polsce, gdyż trend ten został przełamany w roku 2019.

Co więcej, wskaźnik jakości stanowionego prawa za 2019 rok był minimalnie wyższy niż w 2015 roku, kiedy Platforma Obywatelska oddawała władzę.

W świetle tych danych wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!