Strona główna Wypowiedzi Jak były średnie ceny energii elektrycznej w Polsce oraz UE-27 w I połowie 2020 i 2019?

Jak były średnie ceny energii elektrycznej w Polsce oraz UE-27 w I połowie 2020 i 2019?

Jak były średnie ceny energii elektrycznej w Polsce oraz UE-27 w I połowie 2020 i 2019?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

W I połowie 2020 średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE -27 nieznacznie spadły w porównaniu z pierwszą połową 2019 roku (21,6 euro za 100 kWh) i wyniosły 21,3 euro za 100 kWh. W Polsce w omawianym okresie ceny dla gospodarstw domowych wzrosły o 12,9 proc.

Twitter, 01.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 01.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce pomiędzy pierwszym półroczem 2019 a 2020 roku zwiększyły się o 12,9 proc. Wśród państw Unii Europejskiej większy wzrost został odnotowany tylko na Litwie.
  • Średnie ceny energii elektrycznej w całej UE, zgodnie ze słowami Janusza Piechocińskiego, spadły minimalnie – o około 1,5 proc. Były poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego pomylił się natomiast, podając średnią z pierwszej połowy 2019 roku. W rzeczywistości średnia ta wyniosła 21,59 euro za 100 kWh energii. Przywołane przez Piechocińskiego 21,61 euro za 100 kWh odnosi się do drugiej połowy ubiegłego roku. Pomyłka ta jest jednak nieznaczna i nie wpływa na ocenę wypowiedzi, którą uznajemy za prawdziwą.

Najnowsze statystyki cen energii elektrycznej w pierwszym półroczu bieżącego roku opublikowane zostały w listopadzie. Wynika z nich, że średnio w krajach Unii Europejskiej gospodarstwa domowe płacą, razem z podatkami, 21,26 euro za 100 kWh (kilowatogodzina). Aktualnie z najwyższymi cenami prądu zmagają się mieszkańcy Niemiec (30,43 euro/100 kWh), Danii (28,33 euro/100 kWh) oraz Belgii (27,29 euro/100 kWh). Najmniej za energię elektryczną płaci się natomiast w Bułgarii (9,97 euro/100 kWh), na Węgrzech (10,31 euro/100 kWh) i w Estonii (12,36 euro/100 kWh).

Polskie gospodarstwa domowe za 100 kilowatogodzin energii elektrycznej płacą średnio 14,75 euro – niecałe 7 euro mniej niż średnia unijna. Z drugiej jednak strony to właśnie Polska od połowy 2019 roku odnotowała drugi najwyższy procentowy wzrost cen prądu. Średnio koszty energii elektrycznej wzrosły u nas o 12,9 proc. (średnia cena z pierwszej połowy 2019 roku: 13,43 euro/100 kWh). Większy wzrost został odnotowany tylko na Litwie, gdzie gospodarstwa domowe płacą za prąd o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Poza tymi dwoma państwami ceny prądu uległy zwiększeniu w jedenastu krajach Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o państwa, w których koszt energii elektrycznej zmalał, rekordzistką jest Holandia, gdzie odnotowano spadek aż o 31 proc.

Po pierwszej połowie 2019 roku w 27 krajach członkowskich ceny prądu wynosiły średnio 21,59 euro za 100 kWh, czyli o około 30 eurocentów mniej niż w roku bieżącym. Połowa 2020 roku przyniosła zatem spadek kosztów energii elektrycznej na poziomie 1,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Janusz Piechociński słusznie zauważył zatem, że średnie koszty prądu ponoszone przez gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej spadły „nieznacznie”. Warto odnotować, że polityk, prawdopodobnie przez pomyłkę, podał średnią cenę energii elektrycznej nie dla pierwszej, a drugiej połowy ubiegłego roku (21,61 euro/100 kWh). Różnica między tymi wartościami jest jednak niemal niezauważalna.

W związku z tym, że Janusz Piechociński podał prawidłowe dane, zarówno jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej w UE, jak i w Polsce, jego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!