Czas czytania: około min.

Jak funkcjonuje zarządzanie kryzysowe w Polsce?

05.03.2020 godz. 10:14

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Wiesława Szczepańskiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ Najwyższa Izba Kontroli rzeczywiście oceniła negatywnie funkcjonowanie struktur zarządzania kryzysowego i plany działań (m.in. wojewódzkie) na wypadek zagrożenia. Stwierdzenie, że „w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności”, pojawia się wprost w raporcie opracowanym przez instytucję.

W czasie posiedzenia Sejmu 2 marca br. poseł SLD Wiesław Szczepański stwierdził, że jeśli koronawirus SARS-CoV-2 pojawi się w Polsce, to – aby skutecznie z nim walczyć i się przed nim chronić – konieczna jest nie tylko wzmożona praca służby zdrowia, ale także organów administracyjnych. Na poparcie swoich słów przywołał raport NIK, z którego ma wynikać, że instytucja ta krytycznie oceniła wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego, a ochrona ludności ma według niej funkcjonować nieskutecznie.

Zarządzanie kryzysowe

Raport z 12 września 2018 roku, do którego nawiązuje poseł Szczepański, analizuje funkcjonowanie ochrony ludności w ramach systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. NIK stwierdza, że na poziomie gmin i powiatów struktury zarządzania kryzysowego wykazują najpoważniejsze nieprawidłowości. Zastrzeżenia koncentrują się zasadniczo na:

  • braku merytorycznie wykwalifikowanych pracowników,
  • braku całodobowych centrów zarządzania kryzysowego,
  • pełnieniu dyżurów przez jednego pracownika zamiast dwóch,
  • powierzaniu pracownikowi innych zadań, co uniemożliwia mu właściwe wykonywanie pracy,
  • braku powołanego zespołu ds. zarządzania kryzysowego (w niektórych gminach).

Jeśli chodzi o plany działania na wypadek sytuacji kryzysowej, to na wszystkich szczeblach administracyjnych zostały one ocenione na tak nieprzystosowane do lokalnych warunków, że w rzeczywistości okazałyby się bezużyteczne. W związku z tym żaden z nich nie został zaaprobowany przez NIK.

Obrona cywilna

Ocena funkcjonowania obrony cywilnej przez NIK jest także negatywna. Podnoszone w raporcie kwestie to np. fakt, że „Szef Obrony Cywilnej Kraju nie posiada własnego aparatu wykonawczego (urzędu), niezbędnego do realizacji powierzonych mu ustawowych zadań”, a jego możliwości wpływania na decyzje szefów OC niższych szczebli i na kształtowanie budżetu OC są mocno zawężone. Ponadto akty prawne są przestarzałe, szwankuje przekazywanie informacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wyposażenie formacji OC jest stare i wybrakowane, a co za tym idzie nie spełniające wymaganych norm.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione zarzuty, jakie przedstawił NIK w swoim raporcie oraz umieszczoną tam ocenę, że w Polsce nie funkcjonuje sprawny system ochrony ludności, analizowaną wypowiedź należy uznać za prawdę.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub