Czas czytania: około min.

Jak można uzyskać status uchodźcy?

04.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot.P.Tracz / Kancelaria Premiera / Flickr

Fałsz

Uzasadnienie

 

Podstawowym aktem prawa międzynarodowego regulującym status uchodźców jest Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku. Według niej uchodźca jest osoba, która:

  1. Przebywa poza swoim krajem pochodzenia,
  2. Żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne,
  3. Z powodu tej obawy nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju pochodzenia,
  4. Nie zachodzą wobec niej klauzule wyłączające: uchodźcą nie jest osoba, która popełniła zbrodnię przeciw pokojowi, zbrodnię wojenną, zbrodnie przeciw ludzkości, poważne przestępstwo niepolityczne, albo czyn sprzeczny z celami i zasadami ONZ.

Jednakże uchodźca w rozumieniu Konwencji musi wystąpić do państwa, w którym się znajduje z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy. Każdy uchodźca jest początkowo osobą ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy, ale nie każdemu ubiegającemu się o status uchodźcy zostanie on nadany. W związku z tym status uchodźcy nie jest nabywany zaocznie jak przedstawia to minister.  

Należy również zauważyć, że w Turcji w ramach obowiązujących przepisów o azyl, czyli Protokół Nowojorski z 1967 roku (z zastrzeżeniem – tzw. ograniczenie geograficzne) ubiegać się mogą wyłącznie Europejczycy. Cała reszta uchodźców musi przejść skomplikowaną procedurę aplikacyjną w Biurze Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), która może trwać nawet kilka, kilkanaście lat. W związku z tym twierdzenie, że Syryjczycy mogą ubiegać się o status uchodźcy w państwach sąsiednich jest błędne, ponieważ zgodnie z powyższym argumentem w Turcji nie jest to możliwe, a jest to jeden z tych państw do których uchodźcy z Bliskiego Wschodu uciekają najczęściej. Dodatkowo zgodnie z umową między Turcją, a UE z 18 marca 2016 roku, dotyczącą kryzysu migracyjnego w UE, każdemu odesłaniu Syryjczyka z wysp greckich do Turcji będzie towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do UE, z uwzględnieniem oenzetowskich kryteriów podatności na zagrożenia”.

W obliczu powyższych argumentów wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub