Czas czytania: około min.

Jak oceniana jest działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego?

30.04.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ernest Bejda od 19 lutego 2016 r. pełni funkcję szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wcześniej, od 1 grudnia 2015 r. po rezygnacji Pawła Wojtunika ze stanowiska szefa CBA, premier Beata Szydło powierzyła Bejdzie pełnienie obowiązków szefa CBA.

Badania CBOS dot. oceny działalności instytucji publicznych wskazują na to, że oceny działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego od przełomu 2015/2016, czyli okresu, kiedy Bejda przejął stery w CBA, stale się poprawiają (tendencja wzrostowa ocen pozytywnych).

Warto zauważyć (wykres poniżej), że w okresie od października 2009 do marca 2014 roku, kiedy funkcję szefa CBA pełnił Paweł Wojtunik, oceny działalności CBA również stopniowo się poprawiały. Dopiero od marca 2014 r. trend się odwrócił (do momentu przejęcia stanowiska szefa CBA przez Ernesta Bejdę).

Krótko po przejęciu stanowiska szefa CBA przez Pawła Wojtunika, w listopadzie 2009 roku, pracę działalności CBA jako dobrą oceniało 25%, a jako złą 42% respondentów. W kolejnych miesiącach sytuacja ta zmieniała się na korzyść CBA, aż do marca 2015 roku. Najlepsze oceny działalności CBA podczas kadencji Pawła Wojtunika instytucja ta otrzymała w marcu 2014 roku (36% respondentów oceniało pracę jako dobrą, 20% jako złą, 44% trudno było ocenić). W marcu i październiku 2015 roku oceny te były nieco gorsze (odpowiednio 35% i 30% zadowolonych respondentów oraz 15% i 17% respondentów oceniających pracę CBA jako złą).

W trzy miesiące po przejęciu sterów w CBA przez Ernesta Bejdę oceny działalności CBA zaczęły się poprawiać. W marcu 2016 roku pracę CBA pozytywnie oceniało 30% respondentów, a 18% jako złą; zaczął również maleć odsetek osób niezdecydowanych co do oceny. Wyniki kolejnych badań wskazywały rosnący odsetek osób zadowolonych z pracy CBA. W marcu 2018 roku działalność CBA jako dobrą oceniło 45% respondentów, 12% jako złą, a dla 43% trudno było ocenić.

 

 

Share The Facts
Stanisław Żaryn
Dziennikarz i publicysta

 

Oceny Centralnego Biura Antykorupcyjnego są coraz lepsze od kiedy CBA kieruje E. Bejda.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.