Strona główna Wypowiedzi Jak wzrosło o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości?

Jak wzrosło o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości?

Jak wzrosło o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości?

Zbigniew Ziobro

CBOS dokonywał analizy zaufania do wymiaru sprawiedliwości w okresie rządów 2005-2007, (…) właśnie wtedy w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości zaufanie do wymiaru sprawiedliwości wzrosło dwukrotnie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

konferencja prasowa, 03.03.2016

Według CBOS w latach 2005-2007 wzrosła liczba badanych, którzy pozytywnie oceniają działanie wymiaru sprawiedliwości, z 22% w X 2005 r. do 46% w IV 2007 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy