Czas czytania: około min.

Jak zmienił się czas trwania postępowań sądowych?

11.02.2021 godz. 12:14

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

  • Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich latach wzrasta przewlekłość postępowań sądowych.
  • W latach 2016-2019 (okres 4-letni) średni czas postępowania wzrósł z 4,7 miesiąca do 5,8 miesiąca (wzrost o 23 proc., tj. o 17 punktów proc. mniej niż przytoczone przez posłankę 40 proc.).
  • W przypadku sądów gospodarczych postępowania wydłużyły się z 2,3 miesiąca w 2015 roku do 3,8 miesiąca w pierwszym półroczu 2019 roku (wzrost o 65, a nie 80 proc.).
  • Odsetek spraw trwających dłużej niż 12 miesięcy zwiększył się z 5,8 do 9,2 proc. (wzrost o 3,4 punktu proc. i 58 proc.). Same postępowania nie uległy jednak wydłużeniu.

Urszula Pasławska słusznie zauważa, że doszło do wydłużenia czasu trwania postępowań sądowych, lecz podane przez nią wartości liczbowe nie pokrywają się z danymi zawartymi w opracowaniu NIK. Ponadto statystyki podane dla długości trwania postępowań w sądach I instancji obejmują okres 4-letni, a nie 5-letni, który wskazała posłanka. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Kontekst wypowiedzi

24 stycznia 2021 roku Urszula Pasławska gościła w programie „Kawa na ławę” nadawanym przez telewizję TVN24. Jeden z tematów poruszonych w trakcie dyskusji dotyczył funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz jego reformy za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego sprawy sądowe są coraz bardziej rozwlekłe. Na potwierdzenie tej tezy został przywołany raport Najwyższej Izby Kontroli.

Raport NIK

W połowie stycznia NIK opublikował raport poświęcony realizacji projektów informatycznych mających na celu usprawnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Ogólna konkluzja organu kontrolnego jest krytyczna. NIK stwierdza, że sprawność wymiaru sprawiedliwości na tle państw Unii Europejskiej jest niska. Ponadto spośród czterech programów informatycznych, które zostały wprowadzone w życie, tylko jeden został oceniony pozytywnie.

Czy długość postępowań sądowych się wydłużyła?

Według informacji zamieszczonej w publikacji w znaczący sposób uległy pogorszeniu kluczowe wskaźniki sprawności postępowań sądowych:

  • średni czas trwania postępowań w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych i ubezpieczeń społecznych wzrósł z 2,2 miesiąca w 2015 roku do 2,9 na koniec pierwszego półrocza 2019 roku (wzrost o 31 proc.),
  • średni czas trwania postępowań w sprawach karnych wzrósł w analogicznym okresie z 1,9 do 2,0 miesiąca (wzrost o 5 proc.),
  • średni czas trwania postępowań w sprawach gospodarczych wzrósł z 2,3 do 3,8 miesiąca (wzrost o 65 proc.),
  • pomiędzy rokiem 2015 a pierwszą połową 2019 roku wzrósł także z 5,8 do 9,2 proc. odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas rozpatrywania przekraczał 12 miesięcy (wzrost o 58 proc.).

Natomiast średni czas trwania postępowań sądowych I instancji w latach 2016-2019 wyniósł odpowiednio: 4,7 miesiąca (rok 2016), 5,5 miesiąca (rok 2017), 5,4 miesiąca (rok 2018) oraz 5,8 miesiąca (rok 2019). Dla całego tego okresu mówimy zatem o wzroście o 23 proc.

NIK jednak zaznacza, że 

„Przedstawione powyżej dane nie oznaczają, że zrealizowane w badanym okresie projekty informatyczne nie przyniosły żadnych rezultatów dla usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Potwierdzają jednak opinię NIK dotyczącą konieczności prowadzenia systemowego monitoringu efektów takich przedsięwzięć, w powiązaniu z analizą statystyczną dotyczącą sprawności sądownictwa. Powyższe jest niezbędne w celu umożliwienia kierownictwu MS racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie dalszego rozwijania poszczególnych systemów (w szczególności E-protokołu) oraz kierunków przyszłej informatyzacji resortu”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub