Czas czytania: około min.

Jak zmienił się wynik Mieczysława Bagińskiego?

09.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

We wcześniejszych wyborach, czyli 25 października 2015 roku Mieczysław Bagiński uzyskał 27,67% procent głosów, zaś w wyborach uzupełniających jego wynik wzrósł do 41,03% poparcia – przy takiej samej liczbie kandydatów (czyli sześć osób). Należy jednak przypomnieć, że w wyborach na senatora z 6 marca 2016 kandydaturę Mieczysława Bagińskiego poparła również Nowoczesna oraz Platforma Obywatelska.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.