Czas czytania: około min.

Jaką część budżetu państwa stanowią wpływy z podatku VAT?

25.06.2020 godz. 19:54

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź kandydata na prezydenta Mirosława Piotrowskiego uznajemy za fałszywą, ponieważ w ostatnich latach wpływy z podatku VAT stanowiły ok. 40 proc. Należy jednak pamiętać, że wpływy z podatku VAT to największa część wpływów do budżetu państwa. W poniższej tabeli obrazujemy wpływy z podatku od towarów i usług (VAT) na przestrzeni lat 20152019.

 

wpływy z vat

www.gov.pl

W analizowanym okresie wpływy z podatku VAT nie stanowiły ani razu co najmniej połowy wpływów ogółem. Trudno również mówić o stałej tendencji wzrostowej w ujęciu procentowym. Należy jednak wspomnieć, że wpływy z podatku VAT w liczbach bezwzględnych systematycznie wzrastają. Między rokiem 2015 a 2019 różnica ta wynosiła 57 770 953 000 zł.

W analizie nie braliśmy pod uwagę budżetu na 2020 rok, gdyż jest on jedynie prognozą. To oznacza, że rzeczywisty udział wpływów z podatku VAT w budżecie na 2020 rok będzie znany dopiero po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów sprawozdania z wykonania budżetu.

Budżet 2019

Poniżej prezentujemy udział poszczególnych podatków we wpływach do budżetu państwa za rok 2019.

wpływy do budżetu 2019

www.gov.pl

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.