Strona główna Wypowiedzi Jaką część ceny paliwa stanowi akcyza?

Jaką część ceny paliwa stanowi akcyza?

Jaką część ceny paliwa stanowi akcyza?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Dzisiaj akcyza stanowi 25 proc. (ceny – przyp. Demagog) w benzynie, 20 w oleju napędowym.

Kropka nad i, 20.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 20.10.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zarówno w przypadku benzyny bezołowiowej (Pb95 i Pb98), jak i oleju napędowego za połowę ceny detalicznej odpowiadają koszty zakupu w rafinerii. Drugą połowę stanowią obciążenia podatkowe.
 • Sama akcyza w przypadku benzyny wynosi od 25,5 do 26 proc. Przy cenie 5,90 zł za 1 litr akcyza wynosi 1,51 zł.
 • W przypadku oleju napędowego akcyza stanowi 19 proc. Przy cenie ON 5,91 zł za 1 litr jest to 1,11 zł.

Kontekst wypowiedzi

W ostatnią środę gościem Moniki Olejnik w programie „Kropka nad i” był Władysław Kosiniak-Kamysz. Początkowo rozmowa dotyczyła sporu między Polską a Unią Europejską, mogącego skutkować zablokowaniem – w ramach Funduszu Odbudowy – środków pieniężnych dla naszego kraju.

Lider PSL krytycznie odniósł się do słów szefa Narodowego Banku Polskiego, który – pytany o potencjalną utratę pieniędzy z UE – stwierdził, że „Oczywiście każdy miliard dla gospodarki jest ważny. Ale i tak damy sobie radę”.

W opinii Władysława Kosiniaka-Kamysza fundusze płynące z UE są jeszcze bardziej potrzebne, niż było to 2-3 miesiące temu, co jest związane z powszechną inflacją.

Ponadto zdaniem szefa ludowców głosy płynące z rządu o tym, że Polska poradzi sobie bez środków z UE, nie do końca są słuszne. Polityk powołał się na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że rząd nie zamierza obniżyć akcyzy, ponieważ wiązałoby się to ze spadkiem wpływów do budżetu. Kosniak-Kamysz zwrócił uwagę, że akcyza stanowi obecnie ¼ ceny benzyny oraz ⅕ ceny oleju napędowego.

Jakie są składowe ceny benzyny i oleju napędowego?

Finalna cena, jaką przychodzi nam zapłacić za paliwo na stacji benzynowej, jest wypadkową kilku elementów. Na cenę benzyny w połowie składa się cena w rafinerii, a w połowie obciążenia podatkowe. Poszczególne składowe ceny benzyny bezołowiowej według firmy konsultingowej Reflex prezentują się następująco:

 • za 49 proc. odpowiada koszt zakupu rafinerii, ten z kolei jest powiązany z ceną ropy naftowej (szerzej pisaliśmy o tym w analizie wypowiedzi Marcina Horały),
 • 26 proc. stanowi akcyza, czyli podatek pośredni, który nie jest płacony bezpośrednio do skarbówki jak np. PIT; obecnie akcyza wynosi 1 514 zł za 1 000 l (zarówno dla benzyny Pb95, jak i Pb98),
 • podatek VAT stanowi 19 proc.,
 • marża detaliczna (różnica między ceną hurtową a detaliczną) odpowiada za 4 proc.,
 • 3 proc. stanowi opłata paliwowa, czyli należność za wprowadzanie na polski rynek paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych; obecnie jej wysokość to 165,14 zł za 1 000 l.

Przykładowo dla benzyny Pb95 przy cenie 5,90 zł za 1 l poszczególne składowe to: 2,91 zł cena w rafinerii, 1,51 zł akcyza, 1,10 zł VAT, 0,21 zł marża detaliczna oraz 0,17 zł opłata paliwowa.

W przypadku oleju napędowego rozkład poszczególnych składników jest nieznacznie inny. Cena w rafinerii to obecnie 53 proc. ceny detalicznej. Akcyza i VAT odpowiadają za 19 proc. każde, 6 proc. to opłata paliwowa, a 3 proc. – marża detaliczna. Tym samym na cenę 5,91 zł za 1 l na stacji benzynowej składają się: koszt zakupu w rafinerii wynoszący 3,12 zł, 1,15 zł akcyzy, 1,11 zł podatku VAT, 0,34 zł opłaty paliwowej oraz 0,20 zł marży detalicznej.

Podobne wartości prezentuje portal e-petrol.pl. Według jego wyliczeń akcyza odpowiada za 25,5 proc. ceny benzyny Pb 95. W przypadku oleju napędowego jest to dokładnie 19 proc.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!