Czas czytania: około min.

Jaka jest pomoc dla przedsiębiorców w Polsce i w Niemczech?

07.05.2020 godz. 10:54

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź Mirosławy Nykiel uznajemy za manipulację, ponieważ polskie prawo nie stawia żadnych ograniczeń dla mikroprzedsiębiorców w staraniach o uzyskanie pożyczki. Jedynym formalnym warunkiem jest złożenie wniosku do właściwego powiatowego urzędu pracy. Ponadto, pomimo że posłanka przedstawia prawdziwe informacje na temat wysokości środków pomocowych w Polsce i Niemczech, mylnie odnosi się do pożyczek dla niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw, które podlegają oprocentowaniu.

Jakie rozwiązanie przyjęto w Polsce?

Zgodnie z tzw. Tarczą antykryzysową mikroprzedsiębiorstwa w naszym kraju mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki w wysokości 5 tys. zł. Aby ją uzyskać, osoba zarządzająca firmą składa wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy. Pożyczka podlega stałemu oprocentowaniu, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Należność należy spłacić do dwunastu miesięcy.

Okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli ta uzna, że okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wpłynie na spłatę środków pieniężnych. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy może również zostać umorzona. Dzieje się tak, gdy mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.

Pomoc w Niemczech

Rząd federalny Niemiec przyjął plan pomocowy dla najmniejszych przedsiębiorstw. Program jest skierowany do osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą oraz firm zatrudniających do dziesięciu osób. O jednorazową wpłatę kwoty do 9 tys. euro na okres trzech miesięcy mogą ubiegać się firmy, w których pracuje maksymalnie pięcioro pracowników. Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające do dziesięciorga pracowników mają możliwość złożenia aplikacji o jednorazową kwotę do 15 tys. euro, również na okres trzech miesięcy.

Opisane formy pomocy to dotacje. Nie są one oprocentowane, lecz należy odprowadzić od nich podatek.

Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zaciągnąć pożyczkę w państwowym banku KFW. Pożyczka ta podlega oprocentowaniu w wysokości od 1 do 1,46 proc.

Podsumowanie 

Wypowiedź Mirosławy Nykiel uznajemy za manipulację, ponieważ polskie prawo nie stawia żadnych ograniczeń dla mikroprzedsiębiorców w staraniach o uzyskanie pożyczki. Jedynym formalnym warunkiem jest złożenie wniosku do właściwego powiatowego urzędu pracy. Ponadto, pomimo że posłanka przedstawia prawdziwe informacje na temat wysokości środków pomocowych w Polsce i Niemczech, mylnie odnosi się do pożyczek dla niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw, które podlegają oprocentowaniu.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.