Czas czytania: około min.

Jaka jest spłacalność kredytów frankowiczów?

06.03.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Biuro Informacji Kredytowej w raporcie kwartalnym Kredyt Trendy na marzec 2017 r. kredyty złotowe są dużo częściej opóźnione niż kredyty walutowe. Na stronie 25 raportu znaleźć można wykres obrazujący skalę opóźnień w spłatach kredytów (udziały liczby kredytów opóźnionych w obsłudze >90 dni w portfelach w grudniu 2016 r.) oraz komentarz do niego, który stwierdza, że “kredyty walutowe wykazują nadal niższą szkodowość niż złotowe. Dotyczy to prawie wszystkich roczników, w których kredyty walutowe były udzielane na dużą skalę.”

 

 

Share The Facts
Tadeusz Cymański
Poseł PiS

 

Z oficjalnych danych wynika, że spłacalność kredytów frankowiczów jest lepsza niż złotówkowych.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.