Czas czytania: około min.

Jaki jest dług publiczny Polski, Niemiec, Francji i Włoch?

07.10.2020 godz. 11:59

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu dług publiczny Polski w relacji do PKB wyniósł w 2019 roku 46 proc., Niemiec – 59,8 proc., Francji – 98,1 proc., a Włoch – 134,8 proc. Dane przekazane przez Jadwigę Emilewicz odbiegają od danych Eurostatu, dlatego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Dług publiczny w relacji do PKB

W celu porównywania długów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej opracowany został europejski system obliczania długu państwa. Procedura obliczania jest jednakowa dla wszystkich państw członkowskich.

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2019 roku średni poziom zadłużenia w relacji do PKB wśród krajów wspólnoty UE27 wynosił 77,8 proc. Polskie publiczne zadłużenie kształtuje się na poziomie 46 proc., co jest najniższą wartością w przeciągu ostatnich 11 lat. Największy poziom zadłużenia w analizowanym okresie został zanotowany w 2013 roku. Wynik Polski plasuje ją na 11. miejscu spośród najmniej zadłużonych krajów w relacji do PKB.

Relacja długu publicznego do PKB w Niemczech w 2019 roku wyniosła 59,8 proc. Wartość tego wskaźnika w tym kraju cechuje się stałym spadkiem od roku 2013 roku. Pozostałe dwa kraje wymienione przez minister Emilewicz, czyli Francja i Włochy, zanotowały wysokość długu publicznego wyższą od średniej unijnej wynoszącej 77,8 proc. Poziom zadłużenia we Francji i Włoszech wynosi odpowiednio 98,1 oraz 134,8 proc.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.