Strona główna Wypowiedzi Jaki jest średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza?

Jaki jest średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza?

Jaki jest średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza?

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu
Polska 2050 Szymona Hołowni

Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza, nie tylko seniorów, to pół roku.

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z raportem Fundacji Watch Health Care (WHC) z września 2023 roku w Polsce czeka się na pojedyncze świadczenie zdrowotne średnio 3,5 miesiąca.
  • Średni czas oczekiwania do lekarza specjalisty wynosi obecnie 3,7 miesiąca.
  • Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza jest krótszy niż pół roku. Dlatego wypowiedź Szymona Hołowni uznajemy za fałsz.

Sprawdzamy wypowiedzi z debaty wyborczej w TVP

Podczas debaty wyborczej w TVP uważnie wypisywaliśmy weryfikowalne wypowiedzi, a 10 z nich sprawdziliśmy jeszcze w trakcie trwania debaty. Wyniki naszych szybkich ustaleń możesz zobaczyć na portalu X.com. Na naszej stronie publikujemy teraz szersze analizy tych wypowiedzi. 

Ile średnio Polacy czekają na świadczenia lekarskie?

Fundacja Watch Health Care (WHC) publikuje raporty pt. „Barometr WHC – Polacy w kolejkach”. Zgodnie z ich raportem, przedstawiającym stan na wrzesień 2023 roku, w Polsce czeka się na pojedyncze świadczenie zdrowotne średnio 3,5 miesiąca. W porównaniu do listopada 2022 roku nastąpił spadek o 0,1 miesiąca.

Także dostęp do lekarza specjalisty wypada lepiej niż w listopadzie 2022 roku. Średni czas oczekiwania zmniejszył się w tym okresie o 0,4 miesiąca do poziomu 3,7 miesiąca.

Natomiast na badanie diagnostyczne w Polsce trzeba poczekać średnio 2,5 miesiąca. W tym przypadku nie odnotowano zmian, w porównaniu z poprzednią edycją badania.

Od wizyty do rozpoczęcia leczenia może minąć ponad 20 miesięcy

W najważniejszych wnioskach autorzy raportu wskazują, że widoczny jest problem ograniczonego dostępu do lekarzy specjalistów. Co więcej, problemem jest długi czas oczekiwania na świadczenia, do których kierują specjaliści.

Czasem przez wydłużone, wieloetapowe leczenie może dojść do sytuacji, w której przez znaczny upływ czasu pacjent jest dyskwalifikowany z dalszego leczenia. Za przykład podano wizytę dziecka u stomatologa, które na rozpoczęcie leczenia aparatem ortodontycznym musi poczekać 22 miesiące. Autorzy wskazują, że leczenie z użyciem ruchomego aparatu ortodontycznego refundowane jest wyłącznie dzieciom do 12. roku życia.

Oczekiwanie przez 22 miesiące na leczenie podane w poprzednim przykładzie nie jest odosobnionym przypadkiem. Od wizyty pacjenta u lekarza pierwszego kontaktu:

  • do przeprowadzenia operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego mijają ponad 2 lata,
  • do operacji usunięcia żylaków kończyn dolnych mija 31,1 miesiąca, czyli 2,5 roku,
  • do przeprowadzenia operacji wymiany zastawki serca mija ponad 20 miesięcy.

Na wizytę do niektórych specjalistów czeka się ponad 3 miesiące

Spośród wizyt u lekarzy specjalistów najdłuższy czas oczekiwania odnotowano w przypadku wizyt u chirurgów naczyniowych (11 miesięcy). Na drugim miejscu znaleźli się angiolodzy (10,3 miesiąca) i endokrynolodzy (9,6 miesiąca).

W raporcie WHC podano, że w przypadku 19 spośród 40 profesji lekarzy specjalistów czas oczekiwania przekracza 3 miesiące. Ponadto czas oczekiwania na wizytę będzie dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku 7 profesji.

Z kolei poprawa dostępności względem 2022 roku dotyczyła 21 specjalizacji lekarskich. W przypadku 10 specjalizacji odnotowano pogorszenie dostępności, a w pozostałych 9 nie odnotowano zmian.

Oddział neurologiczny dla dzieci w Katowicach

W dalszej części swojej wypowiedzi Szymon Hołownia wspomniał, że „w Katowicach, skąd kandyduje pan premier, oczekiwanie do neurologa dziecięcego wiąże się z czekaniem do Wigilii, tylko że przyszłego roku”. Narodowy Fundusz Zdrowia posiada narzędzie umożliwiające sprawdzenie dostępnych terminów na podjęcie leczenia.

Gdy w rubryce dotyczącej świadczenia wybierzemy „oddział neurologiczny dla dzieci” i określimy pilność przypadku jako stabilny, to najbliższy możliwy termin (stan na 9 października), przypada na ten sam dzień – 9 października 2023 roku: w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

W województwie śląskim sytuacja dla oddziałów neurologicznych dla dzieci prezentuje się znacznie gorzej. Przy analogicznych kryteriach wyszukiwania pierwszy wolny termin w oddziale neurologicznym dla dzieci w Chorzowie (stan na 9 października) przypada na 24 lutego 2025 roku. Natomiast dla oddziału neurologicznego dla dzieci w Katowicach (stan na 10 października 2023 roku) przypada na 5 sierpnia 2025 roku.

Jeżeli pilność przypadku określimy jako „pilny” wartości dla oddziału neurologicznego dla dzieci w Chorzowie i w Katowicach skrócą się, ale wciąż okres oczekiwania wynosi ponad rok. Dla oddziału w Chorzowie pierwszy wolny termin przypada wówczas na 16 grudnia 2024 roku, a dla oddziału w Katowicach – na 25 lutego 2025 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!