Czas czytania: około min.

Jaki wzrost cen prądu został odnotowany w ostatnim czasie?

02.07.2021 godz. 15:02

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) średni wzrost cen prądu dla indywidualnych odbiorców wzrósł pomiędzy 2019 a 2020 rokiem o ok. 10,5 proc. Pomyłka mieści się w naszym marginesie błędu, dlatego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.
  • Średnie ceny prądu mogą podlegać małym odchyleniom ze względu na dobór odpowiednich kryteriów oraz interpretacji danych dotyczących indywidualnych odbiorców (np. taryfa lub dzienne zużycie energii energetycznej).
  • Podobny wzrost – na poziomie ok. 9-10 proc. – URE przewiduje również w 2021 roku.

Kontekst wypowiedzi

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 czerwca 2021 roku zebrani posłowie omawiali m.in. kwestie projektu nowelizacji ustawy o rynku mocy. Nowe przepisy mają zapewniać m.in. sprawne funkcjonowanie rynku mocy, spełnienie unijnych wymogów limitów emisyjności, a także wprowadzą zmiany w naliczaniu opłaty mocowej, korzystne dla odbiorców o tzw. stabilnym profilu zużycia energii.

Obiekcje wobec nowego rozwiązania przedstawił poseł PSL Mieczysław Kasprzak, według którego zmiana przepisów sprawi, że indywidualni odbiorcy zapłacą wyższą cenę za prąd. Stwierdził również, że ostatnia podwyżka cen energii elektrycznej wyniosła 9,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Analizie poddamy zatem ceny prądu dla indywidualnych odbiorców w gospodarstwach domowych pomiędzy 2019 a 2020 rokiem.

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Właściwym organem administracji rządowej w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią jest Urząd Regulacji Energetyki (URE). Jak zaznacza prezes instytucji Rafał Gawin: „Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym”.

Według URE średnia cena energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, wynosiła odpowiednio dla roku 2019 – 0,4862 zł/kWh (kilowatogodzina) i dla roku 2020 – 0,5374 zł/kWh. Wzrost cen energii elektrycznej w roku 2020 oscyluje zatem w granicach 10,5 proc.

Źródło: URE

Informacja podana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w roku 2020 uwzględnia opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2020. Cena zawiera podatek akcyzowy, w tym tzw. opłatę mocową, która obowiązuje od 1 stycznia br., nie zawiera natomiast podatku VAT.

Od 2012 do 2020 roku ceny prądu dla odbiorców w gospodarstwach domowych utrzymywały się na podobnym poziomie (ok. 0,5 zł/kWh). Ubiegłoroczna cena jest jednak najwyższa w ciągu ostatnich lat, a kolejny wzrost przewidywany jest również w 2021 roku. Urząd Regulacji Energetyki podaje, że:

„Zmiany taryf na bieżący rok spowodują (łącznie dla sprzedaży i dystrybucji, a więc również z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat), że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 9 do ponad 10 proc., co przekłada się na kwotowy wzrost płatności o około 8 złotych miesięcznie”.

Źródło: URE

Wzrosty cen energii elektrycznej w 2021 roku będą powodowane m.in. dwiema dodatkowymi podwyżkami:

  • opłata za odnawialne źródła energii (OZE), która ma równoważyć produkcję energii w mikro- i małych instalacjach – w ciągu ostatnich trzech lat opłata ta miała wartość zerową, natomiast w tej chwili ma ona wynosić 2,20 zł/MWh,
  • opłata mocowa, której celem jest modernizacja elektrowni i infrastruktury z nimi związanej – wartość nowej opłaty dla gospodarstw domowych naliczana jest co miesiąc, w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej (od 1,87 zł przy zużyciu poniżej 500 kWh energii elektrycznej, do 10,46 zł przy zużyciu powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej).

Najczęściej wybieraną opcją przez odbiorców indywidualnych w Polsce jest taryfa G11. Jej popularność wynika z faktu, że w jej ramach cena energii elektrycznej we wszystkie godziny i dni w tygodniu jest stała. Dane na temat aktualnych cen energii elektrycznej dla taryfy G11 u poszczególnych sprzedawców i operatorów zbiera portal cena-prądu.pl (sprzedawcy są wymienieni w wierszach, a operatorzy w kolumnach).

Źródło: cena-pradu.pl

Najdroższa energia jest w północnej i w niektórych obszarach centralnej części Polski, gdzie dystrybutorem jest ENERGA. Nieco tańszą energią dysponuje PGE, działający we wschodniej Polsce. Kolejne miejsce zajmuje TAURON (południowo-zachodnia Polska). Najtańszy prąd dostarczają innogy (Warszawa i okolice) oraz ENEA (północna i środkowa część Polski).

Dystrybutorzy i sprzedawcy są co prawda przypisani do poszczególnych lokalizacji, w praktyce jednak można wybrać innego niż ten działający na obszarze naszego miejsca zamieszkania.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub