Strona główna Wypowiedzi Jakie było obciążenie prokuratora wojskowego?

Jakie było obciążenie prokuratora wojskowego?

Jakie było obciążenie prokuratora wojskowego?

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

Obciążenie prokuratora wojskowego było około 15 razy mniejsze niż prokuratora w prokuraturze powszechnej.

Radio Zet, 08.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio Zet, 08.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych zawartych w Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego za rok 2014 r.  w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnionych jest 117 prokuratorów. (str.22), w roku 2014 liczba spraw wynosiła 1212, co daje 0,9 sprawy miesięcznie na jednego prokuratora. Liczba ta podana została także podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej 15.01.2016 r. przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Bogdana Święczkowskiego.

Zestawieniu statystycznym do Sprawozdania Prokuratora Generalnego za rok 2014 r. przedstawione są dane dotyczące obciążenia sprawami prokuratorów w prokuraturach rejonowych (str. 35). Wpłynęło 1 042 137 spraw na 4134 osoby, co daje około 21 spraw miesięcznie. W przypadku sądów okręgowych wniesiono 224 251 spraw przy 1 532 prokuratorach, co daje 12 spraw miesięcznie (str.66) W sądach apelacyjnych było to 38 008 spraw na 382 prokuratorów, czyli 8 spraw miesięcznie. (str. 64). Podsumowując liczba spraw przypadająca na prokuratora sądu powszechnego  jest prawie 18 razy większa niż w przypadku sadów wojskowych.

Przedstawione wyniki różnić mogą się w zależności od przyjętej metodologii, zauważyć można jednak duże dysproporcje pomiędzy ilością spraw przypadających na prokuratorów w sądach powszechnych oraz wojskowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!