Czas czytania: około min.

Jakie kary za niewykonanie wyroku sądu ponosi miasto?

15.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Katarzyna Obara-Kowalska podczas debaty TOK FM „Usłysz swoje miasto” odniosła się do przegłosowanej uchwały Rady Miejskiej, która miała dotyczyć zwiększenia środków na wypłatę kar przez miasto w związku z niewykonaniem wyroków za niedostarczenie mieszkań socjalnych.

Omawiana sesja Rady Miejskiej Wrocławia miała miejsce 13 września 2018. Jednym z punktów tej sesji było głosowanie nad zmianą budżetu miasta.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że planuje się zwiększenie wydatków o 600 tysięcy złotych gospodarkę mieszkaniową. Pieniądze te  mają być przeznaczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, zasądzonych w trakcie procesów sądowych o niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych.

Radni przyjęli zmianę budżetu: 19 radnych było za, żaden z radnych nie zagłosował przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu.

Uzasadnienie projektu uchwały nie mówi jednoznacznie o tym, że odszkodowania te związane są z niedostarczeniem mieszkań dla ofiar przemocy domowej. W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się o szczegółowe informacje dotyczące wyroków sądów, które stały się przyczyną przyjęcia wspomnianej uchwały. Do czasu otrzymania rozstrzygających informacji, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.