Strona główna Wypowiedzi Jakie nakłady na komnikację miejską ma Wrocław?

Jakie nakłady na komnikację miejską ma Wrocław?

Jakie nakłady na komnikację miejską ma Wrocław?

Katarzyna Obara-Kowalska

Mamy mniejsze nakłady inwestycyjne na komunikację miejską niż Kraków, Poznań czy Gdańsk.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Katarzyna Obara-Kowalska odniosła się do kwestii wydatków na inwestycje w komunikacje miejską w poście na swoim profilu na Facebooku.

Sumując wydatki inwestycyjne na komunikację miejską przewidziane w budżetach Wrocławia, Krakowa, GdańskaPoznania na rok 2018, w poszczególnych miastach wynoszą one:

 • Wrocław – 147 409 027 zł (3,44% całości wydatków przewidzianych w budżecie)
 • Kraków  – 160 213 215 zł (3,57%)
 • Gdańsk – 233 724 781 zł (6,97%)
 • Poznań – 190 264 404 zł (6,17%)

Wśród wymienionych przez K. Obarę-Kowalską miast, wydatki inwestycyjne na komunikację miejską we Wrocławiu są rzeczywiście najmniejsze. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Analizie poddaliśmy budżety Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania na rok 2018. Poszczególne miasta w różny sposób wyszczególniają wydatki inwestycyjne na komunikację miejską

Plan wydatków inwestycyjnych miasta na 2018 rok” to we Wrocławiu załącznik nr 3 do budżetu. Wydatki inwestycyjne związane z komunikacją miejską znajdują się w rozdziale „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” działu „Transport i łączność”. Można znaleźć tam takie inwestycje jak:

 • Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej
 • Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu
 • Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską we Wrocławiu wynoszą 147 409 027 zł.

Dokument „Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi” to w Krakowie załącznik nr 4 do budżetu. Wydatki inwestycyjne związane z komunikacją miejską mieszczą się w planie „Wydatków na program inwestycji strategicznych”, w dziale „Transport”. Można znaleźć tam takie inwestycje jak:

 • Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk
 • Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych
 • Szybka Kolej Aglomeracyjna
 • Metro

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską w Krakowie wynoszą 160 213 215 zł.

Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań” to zestaw plików dołączonych do budżetu miasta Gdańska. Wśród nich można tabelę „Wydatki inwestycyjne miasta Gdańska na rok 2018 w układzie zadaniowym”. Wydatki inwestycyjne związane z komunikacją miejską mieszczą się w rozdziale „Transport – zadania gminy”. Można znaleźć tam takie inwestycje jak:

 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej
 • Budowa węzłów integracyjnych
 • Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną
 • Wiaty dla Osowian
 • Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską w Gdańsku wynoszą 233 724 781 zł.

Wydatki inwestycyjne na komunikację miejską w Poznaniu można znaleźć w załączniku nr 4 do budżetu – „Wydatki majątkowe”. Są to wszystkie wydatki zawarte w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” działu „Transport i łączność”. Wśród nich znajdują się inwestycje takie jak:

 • Budowa i przebudowa tras tramwajowych
 • Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
 • ZTM – zakupy inwestycyjne
 • Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów
 • Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym
 • Budowa systemu Park & Ride w Poznaniu

Łącznie nakłady inwestycyjne na komunikację miejską w Poznaniu wynoszą 190 264 404 zł.

 

 

Share The Facts
Katarzyna Obara-Kowalska
KW Bezpartyjny Wrocław

 

Mamy mniejsze nakłady inwestycyjne na komunikację miejską niż Kraków, Poznań czy Gdańsk.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!