Czas czytania: około min.

Jakie są plany Polaków dotyczące posiadania dzieci?

16.06.2020 godz. 19:28

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Doroty Bojemskiej uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z badaniem CBOS z kwietnia 2019 roku 47 proc. ankietowanych chciałoby mieć dwójkę dzieci, a 28 proc. – trójkę.

Wypowiedź

W trakcie wywiadu udzielonego Polskiemu Radiu Dorota Bojemska, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyraziła optymizm związany z danymi, według których 28 proc. Polaków chciałoby w swojej rodzinie mieć trójkę dzieci, a 47 proc. – dwójkę.

Jakie są preferencje prokreacyjne Polaków?

Statystyki związane z tym tematem przedstawia raport Centrum Badań Opinii Społecznej z kwietnia 2019 roku, zatytułowany Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego. Jedną z poruszonych w nim kwestii jest planowana liczba dzieci. Odpowiedzi respondentów były następujące:

 • 2 proc. stwierdziło, że nie chciałoby mieć ani jednego dziecka,
 • 6 proc. chciałoby mieć tylko jedno dziecko,
 • 47 proc. (najwięcej) chciałoby mieć dwójkę dzieci,
 • 28 proc. chciałoby mieć trójkę dzieci,
 • 7 proc. chciałoby czwórkę dzieci,
 • 4 proc. chciałoby mieć piątkę i więcej,
 • 2 proc. chciałoby mieć „tyle, ile się zdarzy”,
 • 4 proc. dało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jednocześnie okazało się, że wśród badanych:

 • 23 proc. nie ma dzieci,
 • 20 proc. ma jedno dziecko,
 • 35 proc. ma dwójkę dzieci,
 • 15 proc. posiada troje dzieci,
 • 4 proc. ma cztery dzieci,
 • 3 proc. ma pięć i więcej dzieci.

99 proc. respondentów z grupy wiekowej 18-24 lata nie posiada dziecka. Poprzednie badanie na analogiczny temat, przeprowadzone w 2013 roku, wskazało, że 13 proc. badanych w tym wieku już miało dziecko.

Warto zwrócić uwagę także się na tabelę ilustrującą, jak preferencje prokreacyjne Polaków zmieniały się w latach 1996-2019.

Preferencje prokreacyjne Polaków

www.cbos.pl

Podsumowując, wartości podane przez Dorotę Bojemską są zgodne z raportem CBOS z kwietnia 2019 roku, a zatem jej wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

Nastroje w 2015 roku

W 2015 roku, a więc przed wprowadzeniem programów prorodzinnych przez Zjednoczoną Prawicę, Dom Badawczy Maison przygotował raport na próbie 1078 Polaków. Odpowiadali oni m.in. na pytanie, co skłoniłoby ich do posiadania dzieci. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) wskazała na wyższe zarobki netto oraz polepszenie sytuacji materialnej (53 proc.). Dla 46 proc. badanych osób czynnikiem zachęcającym byłaby poprawa sytuacji na rynku pracy, a dla 45 proc. – wsparcie ze strony pracodawcy. Podobnie wyglądały odpowiedzi na pytanie o powody powstrzymujące przed posiadaniem dzieci/większej liczby dzieci. Na pierwszym miejscu znalazł się powód niewystarczających warunków materialnych (35 proc. – „zgadzam się zdecydowanie, 39 proc. – „raczej się zgadzam”)

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.