Strona główna Wypowiedzi Jakie wymogi musi spełniać przewodniczący Rady Europejskiej?

Jakie wymogi musi spełniać przewodniczący Rady Europejskiej?

Jakie wymogi musi spełniać przewodniczący Rady Europejskiej?

Andrzej Halicki

(O Jacku Saryuszu-Wolskim jako kandydacie na przewodniczącego RE – przyp. Demagog): W sensie kierowania premierami czyli szefami rządów, musi również spełniać kryteria formalne.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 06.03.2017

Wspomniany już art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej milczy w kwestii wymogów formalnych stawianych przed kandydatem na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Jedynym warunkiem niezbędnym na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest uzyskanie akceptacji samej Rady. O zakresie odpowiedzialności oraz kompetencji przewodniczącego Rady Europejskiej mówi art. 15.6 Traktatu:

Przewodniczący Rady Europejskiej:

  • przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace;
  • zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy z przewodniczącym Kommisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
  • wspomaga osiąganie spójności i konsensusu w Radzie Europejskiej;
  • przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.
    Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.

Dotychczasową praktyką był wybór na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej osoby z bezpośrednim doświadczeniem w pracach Rady. Zarówno bowiem Donald Tusk jak i Herman van Rompuy byli jej członkami jako szefowie rządów Polski (2007-2014) i Belgii (2008-2009).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy