Czas czytania: około min.

Kiedy nie można publikować sondaży przedwyborczych na Słowacji?

12.06.2020 godz. 18:42

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Słowacki parlament przyjął ustawę wydłużającą okres przedwyborczy, w którym nie można przeprowadzić sondaży, z 14 do 50 dni, lecz prawo to zostało zawieszone przez Sąd Konstytucyjny. Z tego powodu wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za manipulację.

28 października 2019 roku słowacka Rada Narodowa przyjęła nowelizację ustawy w sprawie warunków wykonywania prawa głosu i zmian niektórych aktów prawnych. Nowe przepisy zakładały wydłużenie 14-dniowego okresu przedwyborczego, w którym nie można przeprowadzać sondaży, do 50 dni przed wyborami.

Ze stanowiskiem parlamentu nie zgodziła się jednak prezydent Zuzana Čaputová, która skorzystała z przysługującego głowie państwa prawa weta. Zgodnie z Konstytucją Słowacji Rada Narodowa ponownie rozpatruje ustawę i głosuje nad odrzuceniem sprzeciwu prezydenta (art. 87). Procedura ta miała zastosowanie w tym przypadku – parlament przełamał weto głowy państwa. To jednak nie zakończyło sporu prawnego między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Prezydent Čaputová skierowała sprawę w grudniu 2019 roku do Sądu Konstytucyjnego tj. instytucji rozstrzygającej zgodność ustaw z Konstytucją. Burzliwy okres przypadał na czas okołowyborczy. Na luty 2020 roku zaplanowane były bowiem wybory parlamentarne. Ostatecznie Sąd Konstytucyjny postanowił zawiesić nowelizację ustawy na czas wyborów i zająć się analizą problemu po wyborach. Do tej pory nie wydano jednak nowej decyzji w sprawie spornej nowelizacji.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.