Strona główna Wypowiedzi Kiedy wprowadzono w Polsce płacę minimalną?

Kiedy wprowadzono w Polsce płacę minimalną?

Kiedy wprowadzono w Polsce płacę minimalną?

Joanna Senyszyn

Posłanka

Płaca minimalna to dobre rozwiązanie. Dlatego wprowadził ją rząd SLD w kadencji 2001–2005, bo wcześniej płacy minimalnej nie było.

Kultura Liberalna, 05.11.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Kultura Liberalna, 05.11.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Joanna Senyszyn w swojej wypowiedzi pozytywnie oceniła instrument polityki społecznej jakim jest płaca minimalna. Jest to twierdzenie wartościujące, które nie podlega analizie portalu Demagog. Jednocześnie pani poseł-elekt wskazała, że płacę minimalną po raz pierwszy wprowadził w Polsce rząd SLD w IV kadencji Sejmu.

Na archiwalnej stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiona jest historia unormowań prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

1 września 1990 r. przyjęto nową zasadę ustalania najniższego wynagrodzenia jako kwoty pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od posiadanych przez nich kwalifikacji i zaszeregowań osobistych. Jego wysokość ustalana była przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w drodze zarządzeń (1990-1997) i rozporządzeń (1998-2002). 

Wejście w życie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakończyło okres wyznaczania płacy minimalnej na podstawie art. 77 Kodeksu pracy. Tym samym zrealizowany został przepis art. 65 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa.

W związku z powyższym wypowiedź Joanny Senyszyn oceniamy jako fałsz. Nieprawdą jest bowiem stwierdzenie, że płacę minimalną wprowadził rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z inicjatywy Rady Ministrów kierowanej przez Leszka Millera Sejm IV kadencji przyjął ustawę, która swym zakresem obejmowała płacę minimalną, ale jej nie wprowadzała. W rzeczywistości już od 1990 roku ministrowie w drodze zarządzeń (do 1998 r.) i rozporządzeń (1998-2002) na podstawie Kodeksu pracy ustalali poziom minimalnego wynagrodzenia w jego współczesnym rozumieniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy