Strona główna Wypowiedzi Kiedy została załatwiona sprawa reprywatyzacji?

Kiedy została załatwiona sprawa reprywatyzacji?

Kiedy została załatwiona sprawa reprywatyzacji?

Hanna Gronkiewicz-Waltz

W Czechosłowacji załatwiono sprawę [reprywatyzacji] w 1990 roku i na Węgrzech tak samo.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W Czechosłowacji od lutego 1991 roku do 1993 roku trwała tzw. mała prywatyzacja. Podstawą prawną tej prywatyzacji były dwie ustawy.

Pierwsza to ustawa o przeniesieniu własności państwowej oraz innych własności osobom prawnym i fizycznym z 25 października 1990 roku (numer ustawy 427/1990).

Druga to ustawa o kompetencji Republiki Czeskiej w sprawach przeniesienia własności państwowej na osoby prawne lub fizyczne z 15 listopada 1990 roku (numer ustawy 500/1990).

Z kolei na Węgrzech 6 maja 1991 roku parlament węgierski zatwierdził na posiedzeniu ustawę o uregulowaniu stosunków własnościowych i częściowych odszkodowaniach własności bezprawnie odebranych obywatelom przez państwo. Prawo weszło w życie 11 lipca 1991 roku.

W związku z powyższym, wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy