Koszty budowy Europejskiego Centrum Solidarności

01.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W dołączonym do Tweeta filmiku polityk twierdzi, że miasto Gdańsk na budowę ECS wydało 115 mln zł.

Jednak zgodnie z oficjalnymi danymi miasto Gdańsk na budowę Europejskiego Centrum Solidarności wyłożyć musiało 123 579 903,21 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.